Kviečiame dalyvauti konferencijoje, skirtoje Holokaustui ir Telšių geto sunaikinimui paminėti

„Tarp popietinės ir vakarinės maldos“. Mėsininkas Geršonas ir sinagogos prižiūrėtojas Šolemas klausosi pamokslininko kalbos (Iliustracija iš Atminties knygos „Telšiai“). (Nuotr. paruošė Loreta Norvaišienė)

Šiemet Žemaičių muziejus „Alka“ įgyvendina projektą „Telšių atminties knyga: Holokausto nutrauktas žydų bendruomenės gyvenimas“. Minint Lietuvos žydų genocido dieną, šių metų rugsėjo 23 d. 10 val. organizuojama mokslinė konferencija „Holokaustas Žemaitijoje: istorijos ir atminties atodangos“. Po konferencijos bus išleidžiama ir visuomenei pristatoma mokslinės konferencijos pagrindu parengtų straipsnių knyga. Tai viena minėto projekto dalių.

Donata Kazlauskienė
Žemaičių muziejaus „Alka“ kultūrinės komunikacijos specialistė

Atminties knyga
Žemaičių muziejuje „Alka“ yra saugomas unikalus istorijos šaltinis — žydų Atminties knyga „Telšiai“ (sudarytojas I.Alperovičius, Izraelis, 1984). Ją muziejui padovanojo vienas iš straipsnių autorių Cvi Brikas. Straipsnius knygai rašė Telšiuose gimę, gyvenę, mokęsi ir išsigelbėję nuo Holokausto žydai. Knygą sudaro penki skyriai: žydų istorija nuo įsikūrimo Telšiuose iki Holokausto, Telšių ješivos istorija ir joje sukurta mokymo sistema, iškiliausi žydai Telšiuose, žydų bendruomenės gyvenimas Telšiuose, jos likimas II Pasaulinio karo metais. Lietuvos akademinė bendruomenė, telšiškiai ir miesto svečiai, besidomintys XIX a.-XX a. I p. Telšių krašto istorija, išsakė lūkesčius, kad Atminties knygos „Telšiai“ turinys būtų išverstas į lietuvių kalbą. Bendradarbiaudamas su Lietuvos ir užsienio partneriais, prieš dvejus metus muziejus įgyvendino projektą „Telšių atminties knyga: miesto žydų gyvenimas“. Iš jidiš ir hebrajų kalbų į lietuvių kalbą buvo išversta dalis Atminties knygos straipsnių.
Šiuo metu straipsniai viešinami Žemaičių muziejaus „Alka“ interneto svetainėje, remiantis jais, kuriamas Telšių ješivos ekspozicijos naratyvas.
Buvo organizuota mokslinė konferencija, skirta Telšių žydų gyvenimui, įvyko mokslinė konferencija, išleistas konferencijos pranešimų leidinys, surengtas edukacinių dirbtuvių ir ekskursijų ciklas sulaukė itin didelio visuomenės dėmesio, o žinia apie projekto veiklas pasiekė užsienio partnerius.

Paskatinimas tęsti projektą
JAV įkurtos organizacijos „Remembering Litvaks, Inc.“ prezidento Filipo Shapiro ir jo žmonos Aldonos iniciatyva, žydų bendruomenė 2021 m. skyrė lėšų iš jidiš ir hebrajų kalbų išversti likusiems Atminties knygos „Telšiai“ straipsniams, pasakojantiems Telšių žydų geto ir jo sunaikinimo istoriją. Paramą skyrė Davido ir Barbaros B. Hiršhornų fondas (JAV), išsigelbėjusių nuo Holokausto Rytų Europos žydų Atminties knygų leidybos projektą įgyvendinanti organizacija „JewishGen“ (JAV) ir jos vadovai.
Išverstam išskirtiniam specifiniam (judaizmo, žydų istorijos ir kultūros tematika bei gausi terminologija) Atminties knygos „Telšiai“ turiniui buvo reikalingas mokslinis teksto redagavimas. Tai galėjo atlikti tik judaikos studijų specialistai. Pernai, minint Telšių geto sunaikinimo 80-ąsias metines, buvo nuspręsta parengti projekto paraišką Lietuvos kultūros tarybai bei Telšių rajono savivaldybei ir pratęsti veiklas, įgyvendinant projektą „Telšių atminties knyga: Holokausto nutrauktas žydų bendruomenės gyvenimas“.
Šiemet, įgyvendinant projektą, bus išleista į lietuvių kalbą išversta Atminties knyga, papildyta vertėjų komentarais, leidžiančiais skaitytojui geriau suprasti žydų kultūrą ir jos tradicijas, bus iliustruota autentiškomis knygos „Telšiai“ 1984-ųjų metų leidime publikuotomis bei muziejuje saugomomis fotografijomis.

Mokslinė konferencija
Sukanka aštuoniasdešimt vieneri metai, kuomet buvo sunaikintas Telšių getas. Šiemet įgyvendinamo projekto metu bus ne tik išleidžiama į lietuvių kalbą išversta Atminties knyga „Telšiai“, bet ir organizuojama mokslinė konferencija „Holokaustas Žemaitijoje: istorijos ir atminties atodangos“, kurioje pranešimus skaitys lektoriai iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro bei Lietuvos universitetų.
Siekiant geriau pažinti žydų gyvenimą, vykdomas edukacijų ir ekskursijų ciklas „Telšių žydų paveldas mieste“, sudarytas iš edukacijų „Didžiosios žydų rudens tradicijos ir maistas“ ir „Žydų muzikinės raiškos paveldas Lietuvoje“ (edukacija-koncertas-edukacija) bei ekskursijų „Žydų štetlas Telšiuose — 1941“.
Tęsiant projekte analizuojamą temą, toliau bus tyrinėjama žydų istorija nuo jų įsikūrimo Telšiuose ir visoje Žemaitijoje iki šių dienų, organizuojamos konferencijos, paskaitos, parodos, publikuojami straipsniai, leidžiami leidiniai, vykdomos edukacijos ir ekskursijos.