Paliko mero kėdę, nepalikdamas oficialios metinės veiklos ataskaitos

Savivaldybės internetinė svetainė kartais įdomi ne tik tuo, kas joje yra, o ir tuo, ko trūksta. Štai visai atsitiktinai pastebėjome, kad nėra buvusio mero Kęstučio Gusarovo 2022 metų veiklos ataskaitos. Negi jis paliko mero kėdę, pamiršdamas, kad reikėjo Savivaldybės tarybai pateikti tvirtinti ataskaitą?

Alvydas Ivoncius

Neva paskelbė spaudoje
Paklausėme dabar jau Savivaldybės tarybos nario K.Gusarovo, kodėl taip nutiko. Gavome atsakymą: „Apie savo, kaip Savivaldybės mero, veiklą visuomenei viešai atsiskaičiau 2023-04-18 laikraščiuose ,,Telšių žinios“ ir ,,Kalvotoji Žemaitija“: http://www.kalvotoji.lt/prenumerata/numeriai/X7e3dOhR.pdf , taip pat ir mano, kaip Savivaldybės mero, socialinio tinklo ,,Facebook“ paskyroje. Per paskutinį savo, kaip Savivaldybės mero, Tarybos posėdį informavau ir Tarybos narius apie savo ataskaitos paskelbimą“.
Iš tiesų, balandžio 18 dieną K.Gusarovas rajono spaudoje paskelbė puslapio apimties „ataskaitą“ pavadinimu „Savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas kviečia prisiminti kartu įgyvendintus pokyčius Telšių rajone“.
Tačiau šis „kūrinėlis“ nėra mero 2022 metų veiklos ataskaita. Spaudoje paskelbtame „kūrinėlyje“ primenami svarbesni Tarybos sprendimai, iniciatyvos, įvairūs per kadenciją atlikti darbai, gatvių remontas. Pateikiama informacija, kiek Taryba per kadenciją priėmė sprendimų, su kuo Savivaldybė pasirašė bendradarbiavimo sutartis.
Kaip sakoma, šis „kūrinėlis“ ne to žanro, kaip tipiškos ataskaitos, kurias tvirtina Savivaldybės taryba. Galiausiai net ir šis „kūrinėlis“ oficialiai Savivaldybės tarybai, kaip ataskaita, nebuvo pateiktas. Tuo tarpu Savivaldybės svetainėje yra K.Gusarovo, kaip mero, 2021, 2020 metų ataskaitos.
Tokias merų veiklos ataskaitas, patvirtintas tarybų, aptikome Plungės, Mažeikių rajonų savivaldybių internetinėse svetainėse. Visur nurodoma, kad jos patvirtintos šių rajono savivaldybių tarybose.
Manytume, kad K.Gusarovas, palikdamas mero pareigas, tikriausiai pamiršo, kad reikia pateikti Savivaldybės tarybai savo veiklos ataskaitą. O kam? Juk mero rinkimuose jis jau nebedalyvavo.

Ir kiti nė kiek negeresni
Nors ir neprivalėjo, nenorėjo, tingėjo ar nesugebėjo gyventojams atsiskaityti visi sulig vienu praėjusios kadencijos Savivaldybės tarybose nariai. Nė vienas niekur, net „feisbuko“ platybėse nepranešė, ką gero vardan mūsų nuveikė. Per rinkimus jie būna perdėtai dėmesingi, net per atlaidus apie bažnyčias laksto, o baigiantis kadencijai, net atsisveikinti pamiršta.
Beje, politinėje rajono istorijoje nėra buvę atvejų, kad kokias nors ataskaitas visuomenei už savo išrinktųjų veiklą pateiktų partijų Telšių rajono skyriai. Žinoma, per rinkimus jie žada būti labai „atsakingi“ ir „atskaitingi“.