No Image

„Pilka nožna“

2023 4 lapkričio 0

Algimantas Savickis Pokario metais su vienmečiu Robiku Karapetianu gyvenome tame pačiame name. Jis – pirmame aukšte, aš – antrame. Robiko tėvelis, medicininės tarnybos pulkininkas, dirbo [toliau]