Šiuolaikinės Telšių pasakos

Kaip Savivaldovybės mergelės pyragaičius kepė

Išaušus ankstyvo pavasario rytui, Telšių kunigaikštystės gyventojai sužinojo apie planuojamą puotą visiems. Ne be reikalo — žmoneliai Lietuvos karalystės jubiliejų šventė. Nusidažė visa žemaičiams priklausanti kunigaikštystė geltona, žalia ir raudona spalvom, pasidabino trispalviais šalikais ir valdoviukai.
Tik kaip visada — už puotą atsakingi žmoneliai dirbs veltui, viską suorganizuos minimaliom išlaidom, o didieji Kunigaikštystės ponai vis pūsis, pūsis, pūsis… Kad tik nesprogtų!
Po Pavasario 1-osios Savivaldovybė ubagystėn nugarmėjo — Muzikantas su Maršalka Saule Pirmuoju taip išpirdolino visus auksinus rinkiminiam šou, kad mergelėms liepė pačioms iškepti pyragaičius, jais vaišinti Telšių kunigaikštystės žmonelius, girtis sugalvota puikia idėja ir kitiems metams paraginti kitų Savivaldovybės firmelių mergeles prie darbo prisidėti. Juk ir kitąmet seni nauji valdoviukai žarstys auksinus kairėn ir dešinėn, paprastiems žmoneliams neliks nė sudilusio skatiko, ponuliai juodais kostiumais brangiomis raudonomis roželėmis sau kelią klos, pasiklydusioms kregždutėms asfaltuotus takus ties, darbiniams naujas karietas (liaudyje vadinamas „fūromis“) pirks, valstiečiams dvarponiams bandas galvijų, ožkų ir avinų dovanos. Aišku, kiekvienas už tą gėrį turės atseikėti savaip, tačiau toji auka tikrai neįkris į ir taip skylėtą Savivaldovybės auksinų kapšelį.

Daugiau skaitykite „Kalvotoji Žemaitija“ Nr.22