No Image

Du­rys, vi­sa­da at­vi­ros ge­riems žmo­nėms

2017 15 rugsėjo 0

Ka­dai­se, XIX a. ant­ro­je pu­sė­je, di­de­lę da­lį Var­nių gy­ven­to­jų su­da­rė žy­dų bend­ruo­me­nė, tu­rė­ju­si čia dvi si­na­go­gas, mo­kyk­lą, dar­niai su­gy­ve­nu­si su vi­sais ki­tų tau­ty­bių mies­te­lė­nais. De­ja, [toliau]

Jaunimas teatrui suteikia sparnus

2017 11 rugsėjo 0

Rugsėjo pirmąją Žemaitijos sostinės bendruomenę Telšių Žemaitės dramos teatras pakvietė į VI Tarptautinį jaunimo teatrų festivalį „Teatras — tautos sparnai“. Kartu paminėta šalies kultūros svarbi [toliau]