Telšių miškų urėdijoje svečiavosi Vokietijos miškininkai

Telšių apskritis su Šteinfurto (Steinfurt) apskritimi 2005 metais pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį iki šiol nenutraukia ryšių. Šį kartą Telšių miškų urėdijoje lankėsi šios apskrities, esančios Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės vakarų Vokietijoje, Miunsterio regione, miškininkai. Jie Telšių, Ubiškės, Platelių girininkijose apžiūrėjo miškus, Patausalės kaime esantį medelyną, Žvėrinčių Laukstėnų kaime, Platelių girininkijos rekreacinius objektus, domėjosi medienos gamyba ir realizacija bei kitais klausimais.

Danutė Jackutė

Kelionės tikslai
Į Telšius atvyko vienuolikos žmonių delegacija, kurioje privačių miškininkų sąjungos vadovas Edzard Bornemann, fitosanitarijos inspektorius Josef Dransfeld ir Miunsterio regiono miškininkai, o jai vadovavo miškų tarnybos vadovas (urėdas) Heinz-Peter Hochhauser. Svečius Telšių miškų urėdijoje sutikęs urėdas Bronislovas Banys, vyriausiasis miškininkas Arvydas Jokužys papasakojo apie urėdiją, jos veiklą bei miškininkystę Lietuvoje. Prisistatę svečiai taip pat papasakojo apie savo veiklą bei santykius su privačių miškų savininkais.
Heinz-Peter Hochhauser teigė, kad jų kelionės tikslas — užmegzti draugiškus ryšius su Telšių miškų urėdijos kolektyvu. Juos domino medienos pardavimas internetu, privačių miškų savininkų ir valstybės santykiai, taip pat miškų įveisimas, medienos gamyba. „Esame suformulavę keletą konkrečių klausimų, kuriuos diskutuodami bandysime išsiaiškinti“,— baigdamas prisistatymą sakė svečias.

Lankėsi įvairiuose objektuose
Pirmąją viešnagės dieną svečius iš Vokietijos Telšių girininkijos girininkas Egidijus Kęsminas pakvietė pasidairyti po Pagermantės miškus. Neišsigandę šilto vasaros lietaus, svečiai pirmiausia apžiūrėjo šių metų vasario mėnesį iškirsto ir jau atsodinto eglaitėmis miško biržę. Kaip papasakojo E.Kęsminas, negalėjo to ploto palikti neužsodinto spygliuočiais, nes jei lauktų dvejus metus, tai savaime užaugtų lapuočiai medžiai. Kitoje vietoje svečiai apžiūrėjo 4 metų eglyną, įveistą plyname kirtime. Jame įvairovei pasodinti zuikiakrūmiai, natūraliai užaugę įvairūs medžiai bei augmenija. Tad gamtinės sąlygos puikios paukščiams ir žvėreliams. O kad pastarieji per daug neįsisiautėtų, kaip sakė girininkas, eglaites nuo stirnų ir elnių gelbsti repelentas „Cervacol“, kuriuo nutepamos sparčiai besistiebiančių eglaičių viršūnėlės. Svečiai apžiūrėjo jaunuolyną, kur Telšių miškininkai papasakojo apie ugdymo darbus, stabtelėjo prie spygliuočių kirtavietės, kurioje įrengtos kinivarpų gaudyklės bei straubliukams gaudyti duobutės, kur Miškų tarnybos specialistai iš Kauno stebi miško kenkėjų populiacijos paplitimą. Svečius domino medžių įvairovė savaiminio atžėlimo plotuose, pušyno įveisimas rekultyvuotame žvyro karjere ir pernai 1,9 hektaro plote pasodinti ąžuolai.

Skirtumai ir panašumai
Svečiai iš Vokietijos stebėjosi mūsų miškuose išvydę galingą, modernią skandinavišką techniką. Tad šioje srityje Žemaitijos miškininkai, dirbantys su moderniausia, pažangiausia miško kirtimo ir gabenimo įranga, lenkia vokiečius. Skirtingai, nei jų krašte, mūsų miškininkai medienos ruošoje dirba keturiomis pamainomis, tad jie domėjosi darbo miškuose organizavimu.
Vokietijos miškininkus stebino ir mūsų miškai su medžių įvairove. Vestfalijos žemės vakarų Vokietijoje, Miunsterio regione, miškai sudaro tik 14 proc. teritorijos, o vyraujantys medžiai — ąžuolai, bukai ir šiek tiek pušynų. Miško savininkai turi po 2-3, o stambesni — po 5-6 hektarus miško, tad jie plynais kirtimais visiškai nekerta. Vokiečiai ąžuolus nukerta tik sulaukusius arti pusantro šimto metų, o medieną naudoja daugiausiai vietos poreikiams.
Svečius domino ir internetinė prekyba. Nors, pasak jų, tokia pardavimo forma, turint išskirtinės kokybės medienos, jiems nepriimtina. Jie bendrauja su konkrečiais pirkėjais ir derasi dėl palankios kainos. Pasak jų, tik turint didesnį medienos kiekį, būtų galima naudotis internetine prekyba.
Vokiečių miškininkų visiškai kitokie santykiai su privačių miškų savininkais. Kadangi visi privatininkai yra miškininkų sąjungos nariai, moka mokesčius, tad jiems valstybei priklausanti miškų tarnyba padeda aukcionuose realizuoti medieną. Už jos realizavimą, jei aukcione gauna brangiau, valstybinė miškų tarnyba gauna savo dalį.
Vestfalijos žemės vakarų Vokietijoje, Miunsterio regiono atstovai ypač domėjosi medžiokle, nes jų krašte pagal įstatymą visi miškininkai privalo tapti medžiotojais. Iš vienuolikos Telšiuose besisvečiavusių vokiečių, tik 6 aktyviai medžioja, tad pastarieji nusivylė išgirdę, kad Telšių miškų urėdijoje nėra komercinių medžioklės plotų.
Kolegiškose diskusijose, bendrose vakarienėse, Miunsterio regiono ir Telšių miškininkai diskutavo įvairiais klausimais, o atsisveikinant nutarė bendradarbiavimą tęsti. Kitais metais Telšių miškų urėdijos vadovas ir miškininkai pakviesti apsilankyti Miunsterio regione, Vokietijoje.