Telšiškis kunigas taps Vilniaus vyskupu

Modesto Normanto nuotr.

Telšiškių, atvykusių pasimelsti į Šv. Antano Paduviečio katedrą Šv. Arkangelų Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo dieną, laukė staigmena. Rugsėjo 29-ąją Šventasis Tėvas Pranciškus paskelbė Žemaitijai, o ypač Telšiams svarbų sprendimą — paskyrė Telšių Šv. Antano Paduviečio parapijos administratorių kunigą Darių Trijonį Vilniaus arkivyskupijos augziliaru ir suteikė jam Fissianos vyskupo titulą. D.Trijonis bus Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo pagalbininkas. Jis šias pareigas dalinsis su vyskupu Arūnu Poniškaičiu. Artimiausiu metu bus paskelbta vyskupo nominanto konsekracijos data ir vieta.

Praėjusio penktadieno vakaro šv. Mišias aukojo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, vyskupas emeritas Jonas Boruta ir nominuotas vyskupas Darius Trijonis. Visi su nekantrumu laukė jo žodžių, tad pamoksle jis papasakojo tos dienos išgyvenimus.
Pirmiausia jis rytą nustebo sužinojęs, kad reikia skubiai vykti į Vilnių. Tolima kelionė ir nerimas — ką tokio svarbaus išgirs iš vadovybės. Žinia, kad skiriamas vyskupu, jam buvo netikėta ir atėmė žadą. Telšiškių mylimas kunigas prisiminė savo vaikystę, jaunystę ir apsisprendimą tapti dvasininku. Tam įtaką turėjo didžiausi jo autoritetai vyskupai — Jonas Kauneckas ir Antanas Vaičius.
D.Trijonis gimė 1973 metais balandžio 21 dieną Telšiuose, mokėsi Telšių ketvirtojoje vidurinėje mokykloje (dabar „Atžalyno“ progimnazija), o 1990 metais, atvėrus duris Telšiuose pirmajai Lietuvoje katalikiškai 7-ajai vidurinei mokyklai (dabar Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija) lankė dvyliktą klasę. Baigęs ją, įstojo į Telšių kunigų seminariją ir 1997 metų gegužės 18 dieną įšventintas į kunigus. Tai pirmas Telšių kunigų seminariją baigęs vyskupas. Tačiau, kaip sakė, nėra jauniausias. Mat Linas Vodopjanovas, kad ir gimęs tais pačiais 1973 metais, tačiau dviem mėnesiais vėliau — birželio 8-ąją.
Po šv. Mišių nominuotą vyskupą D.Trijonį sveikino Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos prefektas Andriejus Sabaliauskas, jo bičiuliai, Telšių vyskupijos ateitininkai ir tikintieji.
Padėkojęs savo mylimai mamai ir visiems sveikinusiems tokią svarbią gyvenime proga, D.Trijonis pakvietė pasiklausyti kunigo Karolio Petravičiaus atliekamų giesmių ir dainų. Drauge su kunigu Karoliu dainavo ir mažoji Elinga, su kuria jiedu pristatys kompaktinį diską Tauragės kultūros namuose. Jiems talkino ir pats D.Trijonis. („KŽ inf.)