Telšių teisininkų draugija gręžiasi į visuomenę

LTD Telšių skyriaus valdyba (iš kairės į dešinę): Remigijus Macas, Inesa Rubežienė, Raminta Paulauskienė, Loreta Beresnevičienė, Arūnas Laukaitis, Aistė Zalepugaitė, Rasa Valiukienė, Donata Narmontė, Artūras Stirbys.

Teismai, teisininkai — sritis, apie kurią visuomenė paprastai turi nevienareikšmę nuomonę. Akivaizdu, kad per teisminius ginčus retai abi konflikto pusės lieka patenkintos. Atvirkščiai: dažniausiai vieni džiaugiasi, kiti koneveikia teismą. Tačiau, kaip teigia teisininkai, kartais problemų pavyktų išvengti, jei tiesiog žmonės daugiau išmanytų apie šią sistemą.
Apie teismus, teisininkus, visuomenės požiūrį į šią sistemą „Kalvotoji Žemaitija“ kalbasi su Lietuvos teisininkų draugijos (LTD) Telšių skyriaus pirmininku Arūnu Laukaičiu.

Lina Dijokienė

Skyriaus istorija
Pašnekovas sako, kad LTD ištakos siekia Nepriklausomos Lietuvos laikus, kai to meto žymiausi teisininkai parengė LTD statutą ir 1920 m. įvyko steigiamasis draugijos susirinkimas. LTD veikė iki 1940 m. Draugija vėl buvo atkurta 1989 m. kovo 4 d. Visoje Lietuvoje pradėti steigti draugijos skyriai ir grupės. Telšiuose LTD skyrius buvo įsteigtas 1992 m. balandžio 27 d. Tą dieną įvyko LTD Telšių skyriaus atkuriamasis susirinkimas, kuriame dalyvavo 12 teisininkų (Nina Butnorienė, Virginija Kazlauskienė, Nijolė Urbaitienė, Jonas Mickevičius, Vladas Barodica, Rimantas Žilevičius, Kęstutis Gudžiūnas, Rasa Gudžiūnienė, Gintautas Kaulakis, Vigintas Višinskis, Vytautas Liutkevičius, Mindaugas Perminas). Buvo išrinkta trijų asmenų valdyba (G.Kaulakis, V.Barodica, R.Gudžiūnienė), valdybos pirmininkas G.Kaulakis.
Tačiau aktyviems skyriaus nariams išvykus, veikla nutrūko, nors pavieniai rajono teisininkai dalyvavo Lietuvos teisininkų draugijos veikloje. Notarės N.Urbaitienės iniciatyva 2000 m. gruodžio 6 d. įvyko steigiamasis LTD Telšių skyriaus susirinkimas, kuriame dalyvavo 9 teisininkai (Edita Gailienė, Arūnas Gailius, Algirdas Juška, Dalius Jocys, Judita Latotina, Vitalija Liauzginienė, Stefanija Sakalauskienė, Arūnas Sutkevičius, Nijolė Urbaitienė). 2001 m. kovo 28 d. įvyko Telšių skyriaus visuotinis susirinkimas, kuriame dalyvavo 31 rajono teisininkas.
LTD Telšių skyriaus veiklą organizuoja trejiems metams renkama valdyba ir skyriaus pirmininkas. 2017 m. kovo mėnesį išrinkta nauja devynių narių valdyba (Aistė Zalepūgaitė, Loreta Beresnevičienė, Raminta Paulauskienė, Rasa Valiukienė, Inesa Rubežienė, Donata Narmontė, Remigijus Macas, Artūras Stirbys, Arūnas Laukaitis), pirmininku išrinktas A.Laukaitis.

Veiklos tikslai
Telšių skyriaus pirmininkas aiškina, jog pagal statutą Lietuvos teisininkų draugijos ir skyriaus tikslai orientuoti į aktualias valstybės problemas: teisinės valstybės ir demokratinių valdymo pagrindų kūrimą, teisės mokslo propogavimą, teisinį visuomenės švietimą. „Apie mūsų skyriaus veiklą rajono gyventojai galėjo sužinoti iš straipsnių spaudoje teisiniais klausimais ir dalyvavimo radijo laidose, teisininkai skaitė paskaitas Telšių mokyklose, organizavo susitikimus su Telšių visuomene, rengė moksleivių teisinių žinių konkursus. Kaip ir kiekvienos profesijos atstovams, taip ir teisininkams svarbu kelti savo kvalifikaciją, bendrauti su kitų skyrių teisininkais, teisėsaugos institucijomis, domėtis valstybės istorija ir kultūra, todėl organizuojamos įvairios išvykos ir ekskursijos po Lietuvą ir užsienyje, susitikimai su žinomais teisininkais, valstybės politikais ir visuomenės žinomais atstovais, kandidatais į Seimo narius“,— veiklos pobūdį pristatė A.Laukaitis.

Kodėl nepasitikima?
Vis dėlto šalies visuomenė, kaip rodo įvairios nuomonių apklausos, teismais ir teisininkais labiau nepasitiki nei pasitiki. Kodėl taip yra?
„Nepasitikėjimo priežasčių yra įvairių. Galime diskutuoti, ar šie tyrimai tiksliai išreiškia visuomenės nuomonę, kiek yra tikrų objektyvių priežasčių ir kiek dirbtinų. Viena iš objektyvių — tai neteisingi sprendimai, nesąžiningi ir net nusikalstami pareigūnų veiksmai. Nors teisminė valdžia formuojama profesionalumo pagrindu, žmonės laiko egzaminus, atlieka psichologinius testus, juos tikrina specialiosios tarnybos ir atrodytų, kad iš esmės į sistemą patenka geroji visuomenės dalis. Tačiau pasitaiko pavieniai atvejai ir, kaip sakoma, šaukštas ar keli šaukštai deguto sugadina visą sistemą. Tai patvirtina ir aukštas korupcijos lygis“,— aiškino A.Laukaitis.
Atliktų sociologinių tyrimų duomenimis, nemažai Lietuvos gyventojų prisipažįsta, kad yra davę kyšį. Korupcijos lygis Lietuvoje yra vienas didžiausių tarp Europos Sąjungos šalių. Pasak pašnekovo, nepasitenkinimo teismais priežasčių reikėtų ieškoti giliau. Štai, pavyzdžiui, statistika rodo, kad apskundžiama tik apie 5 proc. teismų sprendimų. Manoma, kad nepasitenkinimą gali sukelti kiti dalykai: ilgi ikiteisminio tyrimo terminai, ilgi bylų procesai, didelis teismų darbo krūvis.

Trūksta teisinių žinių
Kas galėtų tokią situaciją pakeisti? A.Laukaičio nuomone, žmonėms tiesiog trūksta teisinių žinių tinkamai suprasti specifinį teisėsaugos institucijos darbo pobūdį ir atliekamas funkcijas. „Teismuose, prokuratūrose paprastai sprendžiami konfliktai tarp dviejų pusių, ir vieni, ir kiti save laiko teisiais, gina savo tiesą, o, kaip žinome, tiesa gali būti tik viena, todėl natūralu, kad priėmus palankų sprendimą vienos pusės atžvilgiu, kita pusė bus nepatenkinta. Pavyzdžiui, notarams tokių konfliktinių situacijų spręsti reikia mažiau, į juos paslaugų daugiau kreipiasi jau susitarę ir tik patvirtinti sandorį. Nepasitikėjimas teisėsaugos sistema Lietuvoje didesnis todėl, kad piliečiai nepasitiki ir vieni kitais, todėl pas mus daug nepakantumo, cinizmo. Dažnas savo teises iškelia aukščiau kitų, kartais net jomis piktnaudžiauja. Kartais atrodo, kad situacija paprasta, tačiau dėl asmeninių ambicijų tampa problemiška. Dažnai teisininkai sako, kad nėra sudėtingų bylų, yra tik probleminiai žmonės. Tokie kovotojai jaučiasi esą visuomet teisūs ir savo teisingumą įgyvendina visais įmanomais būdais. Tačiau turime suvokti, kad būtent teismai yra ta institucija, kuriai tenka priimti sprendimą. Sprendimą lemia daug dalykų, pavyzdžiui, baudžiamojoje byloje jis priklauso nuo to, kaip vyko ikiteisminis tyrimas, kaip jam vadovavo prokuroras, kokia medžiaga atkeliavo iki teismo. Kaip sakė vienas žymus teisininkas, teismas neburia iš kavos tirščių. Jis gauna bylos medžiagą ir gali vertinti tik joje esančius įrodymus, kuriuos pateikė viena ir kita šalis. Nepatenkintiems teismo sprendimu visada suteikta galimybė apskųsti aukštesniam pakopos teismui“,— situaciją aiškina LTD Telšių skyriaus pirmininkas.

Gali padėti
Viešoje erdvėje suformuota vienokia ar kitokia nuomonė visada veikia visuomenę, todėl labai svarbu, kaip pateikiama ir nušviečiama pati problema visuomenei. „Jei žiniasklaida kasdien „trimituos“ tik apie blogus sprendimus, kad teisėjai, prokurorai nesugeba priimti teisingų sprendimų, yra nekvalifikuoti, korumpuoti ir pan., atitinkama nuomonė formuosis visuomenėje. Mūsų visuomenės tam tikrą lygį parodo žmonių dalyvavimas įvairiuose judėjimuose, protestuose, komentarai socialiniuose tinkluose, kurių turinys kartais turi nusikalstamos veikos požymių ir užtraukia baudžiamąją atsakomybę. Kritikuoti būtina, tačiau tai reikia daryti motyvuotai, pagrįstai ir gerbiant visų asmenų teises, nepažeidžiant pagrindinių teisės principų, gerai pagalvojus, koks bus rezultatas“,— įsitikinęs A.Laukaitis.
Jis pabrėžė, kad teisininkų draugijos skyriaus vienas pagrindinių šiandienos tikslų — švietimu kelti visuomenės pasitikėjimą teismine sistema ir teisininkais, prisidėti prie pilietinės visuomenės ugdymo. „Todėl mūsų skyrius planuoja bendradarbiauti su laikraščiu „Kalvotoji Žemaitija“ ir atsakyti į gyventojams rūpimus klausimus teisine tema, organizuoti mokyklų moksleiviams praktinius ir teorinius užsiėmimus, atvykti į seniūnijas susitikti su gyventojais, diskutuoti aktualiomis problemomis. Dėl klausimų-atsakymų galima kreiptis tiek į „Kalvotoji Žemaitija“ redakciją, tiek į LTD Telšių skyrių el.p. ltd.telsiai@gmail.com arba telefonu 8~698 81734. Parašykite rūpimą klausimą ir mes pasistengsime atsakyti. Laukiame pasiūlymų, pageidavimų ir iš kitų Savivaldybės įstaigų“,— kvietė bendradarbiauti LTD Telšių skyriaus pirmininkas Arūnas Laukaitis.

3 Komentarai

  1. Visi tape teisininkais yra pilnai kompetetingi ir jie atlieka savo darbą teisingai, tik yra dalis žmoniu kurie gali didponuoti pinigine išraiska ir duot kysius kiti ne.Bet jeigu žmogus iesko teisybes budamas teisus, jis ras ir neduodamos kyšio.Dažniausiai yra pilamos pamazgos,tu žmoniu kurie dave ir pralaimejo teisingumą.Teisininkai nepraso pagalbos vysuomes teisingumui vygdyti.As dažai iešau teisybes ir kreipiuosi ir visada esu patenkintas.Manau, kaď teisingumas triumfuoja o tie kurie ieško teisybes už pinigus, juos paskui juodina.Neturiu neduodu ir nera paprase.Linkiu visam teisiniam kolektyvui styprybes, sekmes ir ryšto.

    • Jonai ,Jonai ar gyveni ne mūsų sistemoje,ar nematai kiek metų vilkinamos „vagių” bylos.Pavok iš maximos degtukų dėžutę ir pamatysi stulbinantį rezultatą-tai gerai,bet valdininkams tas netaikoma-GĖDA Valstybei.

Komentarai nepriimami.