Dar kartą narpliojo tvoros ir „Telšių autobusų parko“ reikalus

Įvyko Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos posėdis. Jame svarstyti senokai pradėti nagrinėti Žemaitės gimnazijos stadiono remonto, UAB „Telšių autobusų parkas“ patalpų ir pastato nuomos reikalai bei naujai pateiktas Algirdo Bacevičiaus skundas.

Alvydas Ivoncius

Ar privers sumokėti delspinigius?
Komisijos pirmininkas Danielius Rupšys paragino baigti nagrinėti užsitęsusius pirmuosius du klausimus. Į posėdį taip pat pakviesti Savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas, jo pavaduotojas Rimantas Žebrauskas, Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas Gintautas Lukauskas, skyriaus specialistas Petras Donelavičius.
A.Bacevičius iš karto „griebį jautį už ragų“: paklausė, kodėl nesikreipiama į teismą dėl delspinigių, kuriuos atsisako mokėti UAB „Techsis“. Primename, kad ši bendrovė remontavo Žemaitės gimnazijos stadioną, tačiau sumontavo ne tokias, kaip reikalauta techniniame darbo projekte, tvoras, todėl teko tinklą keisti į panelius, šiuos vėl į storesnės vielos; papildomai pastatyti stulpų, o krepšinio aikštelės stulpus dažė net du kartus, kadangi dažai luposi.
Buvo pranešta, kad pakartotinai kreiptasi į UAB „Techsis“ dėl delspinigių sumokėjimo. Jei juos mokėti bendrovė vėl atsisakys, tai, pasak S.Urbono, bus kreipiamasi į teismą.
A.Bacevičius priekaištavo, kodėl stokojama atliekamų darbų kokybės kontrolės. S.Urbonas atsakė, kad dėl to kalbėtasi su Statybos ir urbanistikos skyriaus darbuotojais ir jie paraginti reikliau prižiūrėti įgyvendinamus projektus. Tačiau, panašu, dėl stulbinančio aplaidumo remontuojant Žemaitės gimnazijos stadioną niekam drausminės nuobaudos nepaskirtos. Statybos ir urbanistikos skyriaus specialistas Petras Donelavičius teisinosi esą turi kontroliuoti keturis „milijoninius“ statybos projektus, todėl smulkesniems mažai lieka laiko. Komisijos narys A.Tarvainis paragino Savivaldybės administraciją reikliau kontroliuoti užsakymus vykdančius statybininkus.

Pasitiki ne produktu, o… popieriumi
Primename, jog šių metų liepos pabaigoje „Kalvotoji Žemaitija“ nustatė, kad vasario pabaigoje ar kovo pradžioje dažytų krepšinio aikštelės stulpų dažai lupasi.
Redakcija kreipėsi į Savivaldybės administraciją, prašydama paaiškinti, ar bus reikalaujama pašalinti defektus. Tik po mūsų žurnalistinio tyrimo Savivaldybės administracija kreipėsi į UAB „Techsis“, ir ši bendrovė dar kartą nudažė stulpus. D.Rupšys paklausė, kodėl dalis futbolo aikštės stulpų nudažyti rankiniu būdu, o ne gamykliniu. G.Lukauskas atsakė neva „dengti galima įvairiai“. A.Bacevičius pranešė, kad futbolo aikštėje papildomai pastatyti tvoros stulpai turėjo būti cinkuoti, tačiau kažin ar taip yra: plika akimi matoma, kaip rūdys kelia dažus. Papildome: tuo tarpu gamykliniu būdu plastiku padengti stulpai yra tarsi naujutėliai. P.Donelavičius pareiškė, kad rangovo pateiktose produktų deklaracijose rašoma, jog stulpai yra cinkuoti. Atseit negi jis turi netikėti tomis deklaracijomis… Deja, deklaracijos gali būti sau, o produkto savybės — jų ir neatitikti.

Konstatavo aplaidumą
Komisijos narys Mantas Serva pasiūlė sukurti tokią tvarką, kuri neleistų kviesti dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose nepareigingas bendroves.
D.Rupšys šiuo klausimu komisijai pasiūlė priimti sprendimą: konstatuoti, kad Savivaldybės administracija tinkamai nekontroliavo Žemaitės gimnazijos stadiono remonto, nebuvo laikomasi techninio darbo projekto visų reikalavimų; UAB „Techsis“ sumontavo ne tokias futbolo aikštės ir krepšinio aikštelės tvoras, kaip reikalauta techniniame darbo projekte; Savivaldybės administracija nepatraukė drausminėn atsakomybėn darbuotojų, atsakingų už šio projekto vykdymą.
Komisijos nariai pasiūlė į sprendimą dar įrašyti, kad Savivaldybės administracija komisijai pateiktų galutinę informaciją dėl delspinigių sumokėjimo ir defektų ištaisymo.

Belaukiant baigiasi sutarties laikas
Nuo komisijos narių kliuvo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, UAB „Telšių autobusų parkas“ valdybos pirmininkui Rimantui Žebrauskui. A.Bacevičius pareiškė, kad įmonės valdyba nekontroliavo, kaip vykdoma „Telšių autobusų parko“ ir UAB „Zimtransa“ sudaryta pastato ir teritorijos nuomos sutartis. R.Žebrauskas teisinosi, kad bandyta ankstesnį direktorių prikalbinti reikalauti „Zimtransą“ įvykdyti visus sutarties įsipareigojimus, tačiau įmonės valdyba, kurioje buvo nemažai direktoriaus pavaldinių, nesutiko net nuobaudos direktoriui skirti. Todėl įmonės valdyba buvo pakeista, o direktorius Petras Ročius paliko pareigas. R.Rupšys priminė, kad komisijos nariai lankėsi nuomojamame pastate ir teritorijoje bei turėjo priekaištų dėl aikštelės asfalto. R.Žebrauskas atsakė neva „asfaltavimo darbai buvo nekokybiški“. Patiksliname: pagal sutartį nuomotojas turėjo išasfaltuoti aikštelę, ko nebuvo padaryta. Pasak A.Bacevičiaus, todėl buvo duobėse laužomi įmonės autobusai, o be to, būta priekaištų ir dėl šildymo sistemos.
Panašu, dabar reikalauti įvykdyti visus sutarties įsipareigojimus nebėra ko: jos galiojimo laikas baigiasi. Pasak R.Žebrausko, reikėtų ieškoti kito varianto: atleisti įmonės autobusų remontininkus ir remonto paslaugą pirkti. O autobusus būtų galima nakčiai laikyti ir kur nors kitur. Tiesa, vis viena reikėtų angaro jų apžiūrai.
D.Rupšys pasiūlė komisijai konstatuoti, kad sutartis nebuvo tinkamai vykdoma, ir to neužtikrino įmonės direktorius.

Pateikė dar vieną skundą
A.Bacevičius pristatė savo naują skundą, parengtą pagal Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos tikrinimo ataskaitą. Joje konstatuojama, kad ne vienu atveju Savivaldybės administracija neteisėtai naudojo lėšas. Nutarta nagrinėjant skundą vėliau išklausyti Savivaldybės administracijos atstovus.