Žemaitės gimnazijos tvora: besitęsiančios problemos

Rugsėjo 27 dieną UAB „Techsis“ darbuotojai šveitė ir dažė futbolo aikštės tvoros stulpus.

Tikriausiai skaitytojams jau ima pabosti ši tema. Ir rašyti nereikėtų, jei viskas būtų tvarkoje. Deja, mes privalome atspindėti šį procesą kaip gana charakteringą Telšių rajono savivaldybės, ir ypač jos vadovų, veiklai.

Alvydas Ivoncius

Nesilaikyta visų įsipareigojimų
UAB „Techsis“, 2015 metais dalyvaudama konkurse, sykiu įsipareigojo parengti ir techninį darbo projektą. Prie sudarytos Telšių rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Techsis“ sutarties buvo ir sąmata, mums tapusi pretekstu pradėti žurnalistinį tyrimą.
Sąmatoje buvo numatyti futbolo aikštės bei krepšinio aikštelės cinkuotos vielos stulpai ir paneliai. Visgi bendrovė futbolo aikštėje įrengė tvorą iš plastikinių virvelių tinklo. Tai savaime neatitiko ir sąmatos. O didžiausia problema ta, kad pačios UAB „Techsis“ užsakymu parengtame techiniame darbo projekte buvo numatyti cinkuoti, plastiku dengti stulpai, cinkuotos, plastiku dengtos vielos paneliai. Tuo tarpu krepšinio aikštelėje buvo sumontuoti vien cinkuoto metalo stulpai ir paneliai. O futbolo aikštės stulpai buvo dengti plastiku, tačiau, kaip parodė vėlesnis tyrimas, jų buvo per mažai. Nors UAB „Techsis“ pakeitė futbolo aikštės tvoros plastikinių virvelių tinklą į plastiku dengtus panelius, pasirodė, kad šių panelių viela plonesnė nei reikalauta techniniame darbo projekte. Taigi teko nuimti tuos panelius ir sumontuoti kitus. Bendrovė taipogi nuėmė cinkuotos vielos krepšinio aikštelės panelius ir sumontavo kitus: dengtus plastiku bei nudažė stulpus. Papildomai buvo pastatyta stulpų ir futbolo aikštės tvorai.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 80 (9992)