Aukso vainiko sieks medžio drožėjas ir kaukių meistras

Tautodailės parodoje-atrankoje eksponuoti 223 darbai.

Tradicinėje tautodailės parodoje-atrankoje į respublikinę parodą „Aukso vainikas“, eksponuotoje Telšių kultūros centro fojė, šiemet varžėsi daugiau kaip keturios dešimtys tautodailės meno puoselėtojų iš Žemaitijos krašto: daugiausia iš Telšių ir Mažeikių.

Lina Dijokienė

Gausėja tautodailininkų gretos
Pirmadienį dar naujumo įspūdžio nepraradusioje Telšių kultūros centro ir Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos pirmo aukšto fojė šurmuliavo neįprastai gausus žmonių būrys. Į tradicinę tautodailės parodą-atranką respublikiniam konkursui „Aukso vainikas“ susirinko nemažai Žemaitijos regiono tautodailininkų, jų bičiulių tautodailės meno mėgėjų. Susirinkusiuosius sveikindama šeimininkė — Telšių kultūros centro etnografė bei Lietuvos tautodailininkų sąjungos Telšių skyriaus pirmininkė — Sigita Dacienė pasidžiaugė gausiu kolegų būriu ir paskelbė iškilmingą parodos-atrankos nugalėtojų paskelbimo ceremonijos pradžią. „Ačiū, kad taip mylite tautodailę. Džiaugiuosi, kad ši jūsų kūrinių paroda sušildė šias dar visai naujas patalpas“,— sakė S.Dacienė ir, anot jos, atliko itin malonią misiją — įteikė pažymėjimus naujiems tautodailininkams.
Šiemet parodoje–atrankoje dalyvavo 42 Žemaitijos tautodailės meno puoselėtojai iš Telšių (18 tautodailininkų), Plungės (9 tautodailininkai), Mažeikių (13 tautodailininkų), Skuodo (1 tautodailininkė), Gargždų (1 tautodailininkė) miestų bei rajonų. Telšių kultūros centro kartu su Lietuvos tautodailininkų sąjunga Telšių skyriumi organizuojamoje parodoje eksponuoti 223 menininkų darbai: paveikslai, skulptūros, kaltiniai kryžiai, tekstilės, keramikos gaminiai, karpiniai ir kt.

42 dalyviai
Respublikinės konkursinės parodos „Aukso vainikas“ laureatai kasmet paskelbiami sausio 6 dieną. „Šis sumanymas davė gražių vaisių — Lietuvoje netrūksta talentingų meistrų. Trijų karalių šventės dieną apdovanojami trys nugalėtojai, kurie papuošiami „Aukso vainikais“. Garbingiausias Lietuvos tautodailės apdovanojimas įteikiamas už geriausius vaizduojamosios dailės, taikomosios dailės bei kryždirbystės kūrinius“,— sakė Telšių kultūros centro etnografė bei Lietuvos tautodailininkų sąjungos Telšių skyriaus pirmininkė Sigita Dacienė ir pratęsė mintį, kad Lietuva yra viena laimingiausių šalių, kur liaudies menas tebėra gyvas ir dabarties meistrų darbuose dar ryškus tradicijų atspindys.
Šiemet Žemaitijos regiono tautodailės parodoje–atrankoje iš 42 menininkų net 5 tautodailininkai dalyvavo pirmąjį kartą: kalvis Egidijus Sinkevičius (Mažeikiai), tekstilininkė Gitana Vaičiekauskienė (Telšiai), tapytojos Regina Balčiūnienė (Telšiai), Neonila Anasejeva (Telšiai), karpinių meistrė Dainora Macevičienė (Telšių r., Kaunatava). Vyriausias parodos dalyvis ir bene daugiausiai surengęs autorinių darbų parodų — tryškietis Pranas Dužinskas. Lapkričio pabaigoje planuojamas šio tautodailininko personalinės jubiliejinės parodos atidarymas Žemaičių muziejuje „Alka“.

Tradicijos ir jų interpretacija
Telšių regioninės tautodailės parodos uždarymo ceremonijoje susirinkusiuosius pasveikino Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas, Lietuvos nacionalinio kultūros centro Tautodailės poskyrio vadovė Teresė Jurkuvienė, vyresnioji specialistė Darija Čiuželytė. Aptardama konkurso darbus, komisijos pirmininkė Teresė Jurkuvienė sakė: „Džiaugiamės jūsų gausiu dalyvavimu. Būdami mažiausi skaičiumi ir teritorija, jūs, žemaičiai, esate susirinkę bene daugiausia aukso vainikų. Kaskart atvažiuodamos į jūsų parodas-atrankas, mąstome, ką tie žemaičiai begali naujo parodyti, ir kaskart vis nustembame. Kyla klausimas, kaip galima vertinti ir į vieną gretą sustatyti, pavyzdžiui, kaltinį kryžių ar margutį. Mes vertiname, kiek jūsų darbai yra puikiai ir meniškai atlikti, kiek turi savyje specifinio žanrinio ypatumo. Kita be galo svarbi sąlyga — kiek tautodailės darbuose esama tradicijų tęstinumo, kaip kūrybiškai interpretuojama šiuolaikiniame kontekste. Apskritai, labai atsižvelgiame į tai, kokia yra darbo meninė vertė“.

Laureatai
Į respublikinę konkursinę parodą „Aukso vainikas 2017“ pateko vaizduojamosios dailės atstovai: kaukių meistras iš Mažeikių Antanas Viskantas bei telšiškis medžio drožėjas Steponas Kaminas. Konkursinės parodos Žemaitijos regiono laureatais paskelbti medžio drožėjas Vytas Jaugėla (II vieta, Plungė, vaizduojamoji dailė), kalvis Česlovas Pečetauskas (II vieta, Mažeikiai, taikomoji dailė), margučių meistrė Jadvyga Mačiūnienė (II vieta, Telšiai, taikomoji dailė), tekstilininkė Zita Paulikienė (III vieta, Gargždai, taikomoji dailė); Neonila Anasejeva (III vieta, Telšiai, vaizduojamoji dailė). Renginį vedė Telšių kultūros centro režisierė Alina Gintalienė. Susirinkusiesiems gerą nuotaiką kūrė muzikos kolektyvas „Sula“. Žemaitijos sostinėje regioninis „Aukso vainiko“ turas organizuojamas nuo 2005 metų.