Padėkota už širdis, atiduotas vaikams

Aukos buvo renkamos Nojui.

Žvarbų lapkričio vakarą, kai visas pasaulis minėjo tarptautinę Tolerancijos dieną, Telšių Žemaitės dramos teatre liepsnojo gerumas, liejosi šypsenos ir padėkos. Čia antrą kartą surengtas šventinis apdovanojimų vakaras „Širdį atiduodu vaikams“.

Lina Dijokienė

„Kaip atpažinti žmones su karštomis širdimis?“,— klausė vienišas, sušalęs vaikas. „Žiūrėk į žmonių akis. Jei pamatysi jose žvilgančias ašaras iš meilės, tai ir bus tas žmogus“,— patarė gerasis burtininkas. Tikroji šiluma — tai žmonių širdžių meilė. Jos, tos tikrosios šilumos, ieško ir ilgisi nemažas būrys vienišų, be tėvų meilės ir rūpesčio likusių vaikų. Jiems sušilti, išeiti į tiesų gyvenimo kelią reikia padėti — tai ir daro žmonės, ištiesiantys pagalbos ranką, atveriantys savo namų duris, pakviečiantys likimo nuskriaustus vaikus prie savo šeimos stalo. Jiems — globėjams, globos reikalų užtarėjams — padėkoti ir buvo surengtas padėkos vakaras „Širdį atiduodu vaikams“.

Gausiai į šventinį vakarą susirinkusiuosius Padėkos keliu vedė apdovanojimų renginį į vieną sujungusios literatūrinės pasakos herojai bei viena iš renginio organizatorių asociacijos „Mes šeima“ pirmininkė Laima Jurytė-Zakarauskienė.
Renginyje apdovanoti asmenys, bendruomenės, šeimos už toleranciją, pagalbą, rūpestį, dėmesį globai, globojamiems vaikams, daugiavaikėms šeimoms. Už nuoširdų ir besąlygišką rūpinimąsi vaikais padėkota Ilonai ir Vytautui Danieliams; už profesionalų bei nuoširdų darbą su sunkumus patiriančiomis šeimomis — Simonai Dzigelytei, Telšių socialinių paslaugų centro socialinei darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis; už atsakingą požiūrį į vaikų globą — Izabelai ir Rimantui Leščiauskams; už teigiamą požiūrį į gyvenimą — Ramintos Gužaitės ir Vytauto Urnikio šeimai (abu užaugę vaikų globos namuose šiandien augina savo du vaikus); už pagalbą skatinant globą, įvaikinimą, toleranciją visoms šeimoms — radijo stoties XXL FM kolektyvui; už puikiai išaugintus ir išauklėtus vaikus — Jolantos ir Jono Ligeikių šeimai, užauginusiai dešimt vaikų; už šeimos statuso stiprinimą ir vertybių puoselėjimą — prelatui Juozui Šiuriui bei už suteiktas galimybes vaikams augti šeimose — Telšių rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto nariams.
Apdovanojimus nominuotiems įteikė TV laidos „TV pagalba“ žurnalistė Sandra Žutautienė. Susirinkusiesiems padovanotas gražios nuotaikos ir puikių melodijų kupinas koncertas. Kaip sakė L.Jurytė-Zakarauskienė, šventinis apdovanojimų vakaras „Širdį atiduodu vaikams“ skirtas parodyti teigiamus pavyzdžius, atkreipti visuomenės dėmesį, ugdyti teigiamą požiūrį į globą biologinių tėvų globos netekusiems vaikams. „Labai svarbu suprasti, kad kiekvienas galime prisidėti prie laimingo vaikų gyvenimo“,— pabrėžė L.Jurytė-Zakarauskienė.