Ūkininko galvijai siaubia kaimynų sodybą

Pasak ūkininko A.Kazalupskio, kas čia tokio — kelias tujas nulaužė... Sakytume, keistas ekologiško ūkio šeimininko požiūris į kaimynus.

Į Redakciją kreipėsi Viešvėnų seniūnijos Sakalų II kaimo gyventoja Zita Bumblauskienė. Prislėgta moteris pasakojo, kad niekaip negalinti atsiginti nuo kaimyno ūkininko šalia laikomų mėsinių galvijų.

Alvydas Ivoncius

Ir atlygino, ir žadėjo
Moteris šiame kaime sodybą paveldėjo mirus mamai. Dar jai esant gyvai, ūkininko Antano Kazalupskio laikomi mėsiniai galvijai ne kartą ištrūko pro „elektrinį piemenį“ ir nusiaubė sodybą. Galvijai lieka galvijais, šeimininkauja kaip jiems patinka: išlaužo dekoratyvius augalus, palieka gilius kanopų įspaudus ir krūveles mėšlo. Sodybos pievelės po tokio galvijų antpuolio, aišku, lieka sumaitotos.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 32 (10044)

1 Komentaras

Komentarai nepriimami.