Pasikeitė mero sekretorė

Mero sekretorė referentė Vilma Lukšienė.

Nuo liepos 9 dienos Telšių rajono savivaldybės mero sekretorės referentės pareigas pradėjo eiti 34-erių metų Telšių miesto gyventoja Vilma Lukšienė — informavo Telšių rajono savivaldybės mero patarėja Jurgita Armalienė.

Pasak mero patarėjos, sekretorius referentas rengia ir įformina mero potvarkius, skelbia mero potvarkius archyvavimo ir vidaus dokumentų paieškos sistemose, techniškai aptarnauja mero, mero pavaduotojo rengiamus posėdžius, pasitarimus, juos protokoluoja, išsiunčia ir priima korespondenciją, kontroliuoja interesantų priėmimą, teikia informaciją Telšių rajono savivaldybės tarybos nariams, paskirsto jiems skirtą korespondenciją, informuoja apie Tarybos, jos kolegijos, komitetų, komisijų posėdžius bei kitus organizuojamus renginius ir kt.
V.Lukšienė 2008 metais Klaipėdos universitete baigė socialinės pedagogikos studijas. Iki šiol dirbo privačiame sektoriuje bei administratore notaro biure.
Sekretorius referentas yra Telšių rajono savivaldybės administracijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. („KŽ“ inf.)