Alfredas Šiušis nesutinka su Vasilijaus Achunovo paskelbta informacija

Rugpjūčio 18 dieną paskelbėme verslininko Vasilijaus Achunovo straipsnį „Ar esame saugūs nuo galimų nusikaltimų ir ar policija tikrai nori mus apginti“. Jame minimas Alfredas Šiušis atsiuntė Redakcijai raštą dėl straipsnyje paskelbtos informacijos. A.Šiušis aiškina, kuri informacija, jo teigimu, yra neatitinkanti tikrovės.

Alfredas Šiušis

2018 m. rugpjūčio 18 d. laikraščio „Kalvotoji Žemaitija“ straipsnyje pavadinimu „Ar esame saugūs nuo galimų nusikaltimų ir ar policija tikrai nori mums apginti?“ paskelbta tikrovės neatitinkanti, netiksli ir šališka informacija apie mane.
Paneigdamas ankščiau minėto straipsnio informacijos neatitikimą tikrovei, nurodau, kokia paskelbta informacija neatitinka tikrovės, kokie paskelbtos informacijos teiginiai žemina mano, kaip asmens, garbę ir orumą.
Straipsnyje skelbtos informacijos tekstas:
„Pabendravus su V.Šiliu ir išklausius jo pretenzijas, supratau, kad turto prievartavimo schemą sukurpė ir V.Šilį kursto mano buvęs draugas ir verslo partneris A.Šiušis, kuris, kaip kalbama, „šilinių“ gaujos aktyvios veiklos laikotarpiu buvo tapęs šios grupuotės „smegenimis“. „Man buvo žinoma, kad dėl prieš V.Šilį duotų parodymų pastarasis buvo A.Šiušio akcijų dalį iš jo atėmęs, ir tą dalį vėliau pardavė man. Nuostabą kelia tas faktas, kad darydamas man spaudimą, A.Šiušis naudojo ne tik nusikalstamo pasaulio šulų vardus, tokius kaip V.Šilio, bet, pasitelkęs savo fantaziją, grasino man Lietuvos teisėsauga — dažnai minėdavo ONTT darbuotoją, vardu Valera“.
„Ir nors aš A.Šiušį tąkart išprašiau lauk, po kurio laiko pas mane, kaip spėju, jo prašymu, buvo apsilankę jo sėbrai ir perdavė man jo reikalavimus“. „Nors turto prievartavimą inicijavo ir organizavo būtent A.Šiušis ir jo sėbrai dar 2006-2007 metais, o V.Šilys, grįžęs 2015 metais, pratęsė turto prievartavimą iš manęs, tyrimas čia įžvelgė tik savivaldžiavimą“.
Pareiškiu, kad niekada nevykdžiau ir/ar neorganizavau/neinicijavau V.Achunovo turto prievartavimo ir/ar nedariau V.Achunovui psichologinio spaudimo, negrasinau jam, ir negąsdinau, kad su juo susidoros teisėsaugos pareigūnai.
LR Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas neturi teisės skleisti informaciją, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją. Tokiu būdu, kaltinimus dėl turto prievartavimo laikau nepagrįstais bei neturinčiais jokio teisinio pagrindo.
Straipsnyje skelbtos informacijos tekstas: „1997 metais, pradėjus privatizuoti AB „Telteksa“, A.Šiušis mane informavo, kad jos privatizacijoje dalyvaus Telšių nusikalstamo pasaulio „autoritetas“ V.Šilys, o į mano prieštaravimus jis tik pasakė, kad „kitaip nebus“.  Pareiškiu, kad V.Šilio nekursčiau bei dalyvauti AB „Telteksa“ privatizacijoje V.Šilio nekviečiau. V.Šilys dalyvauti minėtoje privatizacijoje buvo pakviestas V.Achunovo iniciatyva ir sprendimu, kadangi šiam objektui privatizuoti tiek piniginių lėšų neturėjome. Straipsnyje skelbtos informacijos tekstas: „Neatlaikęs spaudimo, 2000 metų vasario mėnesį perrašiau tuomet pelningos statybinės firmos UAB „Telša“ dalį savo akcijų A.Šiušio mamos vardu, ir jis tapo bendrovės „akcijų paketo“ valdytoju (bendrovės savininku)“.
Patvirtinu, kad dalyvavau UAB „Telša“ privatizavimo procese nuo pat pradžių, investuodamas savo pinigus lygia dalimi kaip ir V.Achunovas, o vėliau savo dalį įforminau savo mamos vardu. Mamos vardu buvo suforminta tik 1/3 visų įmonės akcijų, tokiu būdu, niekada nebuvau 100 proc. visų įmonės akcijų turėtoju.
Straipsnyje skelbtos informacijos tekstas: „Sulig diena buvau pašalintas iš bendrovės valdybos pirmininko pareigų, o į bendrovės generalinio direktoriaus vietą buvo paskirtas Telšiuose ir visoje Žemaitijoje liūdnai pagarsėjęs Alvydas Budginas. <…>“.
Mano žiniomis, pats V.Achunovas surado Alvydą Budginą generalinio direktoriaus pozicijai UAB „Telša“ ir išreiškė norą, kad A.Budginas būtų paskirtas generaliniu direktoriumi šioje bendrovėje.
Straipsnyje skelbtos informacijos tekstas: „<…> dėl prieš V.Šilį duotų parodymų pastarasis buvo A.Šiušio akcijų dalį iš jo atėmęs, <…>“.
Pareiškiu, kad AB „Telteksa“ akciju iš manęs V.Šilys „neatiminėjo“. Tai buvo mano sprendimas parduoti akcijas, nes buvo reikalingi pinigai.
Straipsnyje skelbtos informacijos tekstas: „Kurį laiką Telšiuose sklinda kalbos, kad A.Šiušis galimai nori mano rankomis pasiųsti V.Šilį atgal už grotų, nes pastarojo buvimas laisvėje A.Šiušiui nėra palankus dėl tam tikrų aplinkybių <…>“.
Pažymiu, kad tokie pasisakymai neturi visiškai jokio pagrindo. Su V.Šiliu kaip asmeniu neturiu jokių problemų, nesu su juo susipykęs. Tokius niekuo neparemtus pasisakymus spaudoje traktuoju kaip  tendencingą kurstymą, siekiant iššaukti konfliktą tarp manęs ir V.Šilio.