Paminėta Lietuvos Laisvės gynėjų diena

Žiemos darganos nepabūgę šimtai telšiškių susirinko sekmadienio vakarą į Žemaitijos sostinės Nepriklausomybės aikštę. Liepsnojant atminimo laužams, skambėjo patriotinės dainos, prisiminti 1991-ųjų sausio 13-osios Didvyriai.

Lina Dijokienė

Tradiciškai Sausio 13-osios minėjimas prasidėjo šaulių rikiuote. Stebint gausiam būriui susirinkusiųjų, iškilmingą priesaiką davė daugiau kaip dvi dešimtys šaulių. Naujuosius šaulių sąjungos narius pasveikino Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės vadovybė, rajono vadovai, artimieji, draugai ir pažįstami.
Aikštėje uždegtas atminimo laužas, sugiedota Tautiška giesmė, savo gyvybes ant Tėvynės laisvės aukuro sudėjusieji pagerbti Tylos minute.
Į visus susirinkusiuosius kreipėsi JE Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. „Tarsi laiku nusikeliame į tą vakarą ir tą naktį, kai mūsų tėvynė laikė laisvės egzaminą. Tą vakarą ir naktį degė laužai, rankose — žvakutės, plevėsavo trispalvės, skambėjo dainos, giesmės ir malda. Staiga pasigirdo šūviai. Pasigirdo tankų gaudimas. Atsitiko stebuklas. Niekas iš toje aikštėje, prie televizijos bokšto, buvusiųjų nejudėjo. Tankai susigrūmė su jėga, kuri neįtikėtinai galinga. Tai žmogaus dvasios, troškimo gyventi laisviems galia, stipresnė už bet kokius branduolinius ginklus, už tankus ir už ginklų žvangėjimą. Mūsų tėvynė tą naktį laimėjo, nes žmonės, kurie tąkart stovėjo, pasirodo, buvo didvyrių žemės vaikai. Kai kurie iš mūsų brolių ir seserų atidavė savo gyvybę. Mes, kaip tauta, išstovėjome, laisvės egzaminą išlaikę. Brangieji, mes turime būti dėkingi, kad tos Lietuvos nuotaika, išsaugota drąsa, ryžtu, šiandien mus pasiekia ir galime džiaugtis laisve. Mūsų uždavinys — neišbarstyti, neprarasti, bet švęsti vienybę, bendrystę, kad esame viena didelė graži šeima. Te šie laužai dega mūsų širdyse, teplazda trispalvė mūsų namų kiemuose ir tedega laisvės kovotojų dvasia mūsų širdyse. Būkit pasveikinti, šiandien pergalės ir džiaugsmo diena, nes mes išlaikėme egzaminą, šiandien džiaugsmingai prisimenamą, kartu dėkodami Dievui. Tebūna palaimintas mūsų kraštas“,— kalbėjo Telšių vyskupas.
Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas, priminęs, kokia didžiulė meilė, vienybė ir drąsa vienijo visus 1991-ųjų sausio 13-ąją, dėkojo susirinkusiems į Nepriklausomybės aikštę paminėti Lietuvos laisvės gynėjų dienos, ir ragino nepamiršti jų aukos.
Sausio 13-osios brolijos Telšių skyriaus narys Algimantas Lauraitis, prisiminęs tą lemtingą naktį prie televizijos bokšto, pasidžiaugė, kad kasmet paminėti Lietuvos Laisvės gynėjų dienos susirenka vis daugiau žmonių. „Šis vakaras man primena tą naktį, kada mes stovėjom prie bokšto. Primena tie laužai, tos žvakutės ir tas mūsų susibūrimas. Mūsų, tos nakties liudininkų, vis daugiau išeina į amžiną poilsį, bet jei kada nors teks prisiminti ką nors gero iš savo gyvenimo, tai aš paminėčiau Sausio 13-ąją, kada Lietuva nugalėjo be tankų, be automatų, vien tik mylėdami ir gerbdami vienas kitą. Šiandien ypač džiugu, kad turime daug jaunimo. Jei reiks, jie stos tėvynę ginti“,— sveikindamas susirinkusiuosius kalbėjo A.Lauraitis.
Aidint varpo dūžiams, perskaitytos žuvusiųjų pavardės, išreikšdamos pagarbą ir dėkingumą už brangiausią auką — gyvybę vardan mūsų visų Laisvės. Telšių miesto įstaigų ir organizacijų bendruomenės prie Nepriklausomybės paminklo padėjo uždegtas atminimo žvakutes.
Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje aukotos šv. Mišios už Laisvės gynėjus.