LMŠMPS Telšių susivienijimas paminėjo veiklos 25-metį

„Šiandien jūs, žvelgdami atgal, galite didžiuotis savo nuveiktais darbais ir pasiektais rezultatais, kurie įkvepia, suteikia pasitikėjimo, ryžto keliauti toliau savo pasirinktu keliu, galite pasidžiaugti darbščiu ir entuziazmo kupinu švietimo įstaigų kolektyvu bei partneriais, kurie padeda įgyvendinti idėjas. Didžiausias turtas ir neįkainojama dovana yra jūsų bendrystė ir santykių menas“,— pradėdama šventę apie profesinės veiklos prasmę kalbėjo renginio vedėja.

Lina Dijokienė

Tautos „kietasis diskas“
Gausiai į Telšių Žemaitės dramos teatrą susirinkusius Lietuvos mokytojų švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LMŠMPS) Telšių susivienijimo narius, svečius bei socialinius partnerius — švietimo įstaigų vadovus pasveikino JE Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. „Vakarų civilizacijos stuburkaulis yra bendrystė, švietimas ir savęs dovanojimas arba pagalba kitam. Jūsų susivienijimas įkūnija šitas klasikines Vakarų visuomenės idėjas. Būdami bendrystėje, žmonės daug efektyviau pasiekia rezultatų. Iš tikrųjų mes esame sukurti bendrystei. Tik kartu galime pasiekti ir bendro gėrio, ir asmeninės laimės. Mūsų visuomenė yra taip sukonstruota, kad progresas yra viena iš sudedamųjų dalių. Vadinasi, švietimas turi vykti be perstojo: jei neinu į priekį, vadinasi, einu atgal. Neišvengiamai turiu šviestis, ugdytis. Ne veltui šiandien kalbama ne tik apie jaunuolių, bet apskritai apie žmogaus ugdymąsi visą gyvenimą. Profesinė sąjunga taip pat yra ugdymosi kartu darinys, kuriame esame visi bendravimo, santykių, dalijimosi geriausia patirtimi mokykloje. Kai žmogus dalinasi, jis, tiesą sakant, laimi dvigubai. Būkit pasveikinti. Jus nepaprastai gerbiame ir mylime. Jūs esate tautos kietasis diskas. Esate didžiulė džiaugsmo priežastis. Lietuvoje viskas bus gerai, nes žinome, kad dirba tos jungtinės Lietuvos mokytojų pajėgos, kurios rengia tautą, perduoda viltį, įkvepia, perduoda tą nepaprastai brangų, kankinių krauju iškovotą demokratijos ir laisvės projektą“,— sveikindamas profesinės sąjungos narius, kalbėjo K.Kėvalas.

Garbių sveikintojų palinkėjimai
Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas, akademikas Eugenijus Jovaiša perdavė LR Seimo pirmininko profesoriaus Viktoro Pranckiečio bei LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus,kurį pavadino nuoširdžiu LMŠMPS bičiuliu, sveikinimus. Juose, skirtuose tiek asmeniškai LMŠMPS Telšių rajono susivienijimo pirmininkei Zofijai Jesinienei, tiek visiems LMŠMPS Telšių rajono susivienijimo nariams, sveikintojai pabrėžė profesinių sąjungų atsakomybę ir pareigą atstovauti Lietuvos švietimo sektoriaus darbuotojų interesams, rimtas pastangas vesti konstruktyvų socialinį dialogą, išreiškė pagarbą už šios profesinės sąjungos pastangas, tobulinant šalies švietimo sistemą, linkėjo darnios ir prasmingos veiklos, naujų idėjų, kūrybinės energijos ir ištvermės užmojams įgyvendinti.
„Labai malonu jus pasveikinti 25-mečio veiklos proga, kaip vieną aktyviausių profesinių sąjungų susivienijimų, kuris išarė iš tikrųjų įspūdingą vagą mūsų profesinių sąjungų veiklos kultūroje“,— sakė akademikas ir pridūrė, kad ir toliau bus dedamos visos pastangos tobulinant mokytojų etatinį darbo apmokėjimą.

Sveikinimai ir padėkos
LMŠMPS pirmininko pavaduotoja Eglė Žukauskaitė perdavė LMŠMPS pirmininko Ramūno Znuto sveikinimus, visos organizacijos vardu padėkojo už aktyvumą, profsąjunginę vienybę, linkėjo neišsenkančios energijos, drąsių idėjų ir darbų tęstinumo.
Šventėje už socialinę partnerystę padėkota ir pagarbos ženklai įteikti LR Seimo nariui Valentinui Bukauskui, Telšių rajono Švietimo ir sporto skyriaus vedėjai Danutei Mažeikienei bei profesinės sąjungos lyderiui Eugenijui Jesinui. Visi apdovanotieji pabrėžė svarų žemaičių profsąjungininkų indėlį į profesinių sąjungų judėjimą apskritai, į socialinio dialogo stiprėjimą ir visuomenės demokratėjimą. Knygomis ir gėlės žiedu pagerbti ilgamečiai pirminių organizacijų pirmininkai. Renginį vedė telšiškė Margarita Bladženauskaitė, Kauno miesto kamerinio teatro aktorė, jai talkino Telšių Žemaitės teatro vaikų ir jaunimo studijos „Savi“ jaunieji aktoriai (vadovė — režisierė Laimutė Pocevičienė), šokių studijos šokėjai (vadovė Ina Levickienė).
Vėliau šventės dalyviams padovanotas grupės „Vairas“ nuotaikingas koncertas.

1 komentaras

Daugiau nekomentuojama.