Savivaldybė perka „batus“. Apsižiūrėjo — pinigų tėra tik „šlepetėms“

Buvusioje Jaunimo mokykloje ketinama įrengti butus socialinės rizikos asmenims.

Įvykusiame Savivaldybės tarybos kolegijos posėdyje politikai išgirdo tai, kuo nesidomėjo ar nenorėjo girdėti: Savivaldybė tiek praskolinta, kad galima sakyti „viso gero“ Europos Sąjungos paramai. Toks ilgamečio socialdemokratų, konservatorių, darbiečių ir „valstiečių“ valdymo rezultatas. Be to, bene pirmą kartą Savivaldybės istorijoje politikai pašiurpo nuo statybos darbų kainų. Gal ir nebūtų pašiurpę, bet paaiškėjo: šimtų tūkstančių reikia iš Savivaldybės biudžeto.

Alvydas Ivoncius

Nenumatė gausybės darbų
Savivaldybės tarybos ankstesniame posėdyje buvo atidėti sprendimų svarstymai dėl vaikų lopšelio-darželio įrengimo Varniuose buvusiame bendrabutyje bei būstų įrengimo socialinę riziką patiriantiems asmenims buvusioje Jaunimo mokykloje, Telšiuose.

Varnių vaikų lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“ sujungtas su Motiejaus Valančiaus gimnazija. Darželio pastatas apgailėtinos būklės. Todėl buvo parengta paraiška Europos Sąjungos paramai gauti ir perkelti vaikų lopšelį-darželį į tuščią buvusio bendrabučio pastatą. Savivaldybės taryba tokiam sumanymui pritarė dar 2017 metais. Tuomet aiškinta, kad Europos Sąjungos parama sudarytų 313 tūkst., valstybės — 28 tūkst., Savivaldybės — 27 tūkst. eurų. Be to, Savivaldybė būtų turėjusi finansuoti vadinamąsias netinkamas išlaidas — tokius darbus, kuriems pinigų neskiriama iš Europos Sąjungos paramos. Bendra projekto vertė turėjo būti 569 tūkst. eurų. Ir štai Savivaldybės administracijos valdininkai dabar jau pareiškė: padarius techninį projektą, „sąmata išaugo“ iki 869 tūkst. eurų. O Savivaldybės dalis sudarytų jau 529 tūkst. eurų. Vadinasi, Savivaldybė, skirtingai nei aiškinta anksčiau, dar papildomai prisidėtų 300 tūkst. eurų. Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas Gintautas Lukauskas aiškino neva nebuvo numatytas pastato apšiltinimas, stogo remontas, šildymo ir kitokie reikalai, kurių pagal pateiktą paraišką Europos Sąjungos fondai nefinansuoja. Jei projektui nebūtų pritarta, reikėtų grąžinti atgal 30 tūkst. eurų, kurie, matyt, jau išleisti.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 47 (10159)