Seniūnijose įrengti kabinetai gyventojams aptarnauti

Šiuose suremontuotuose kabinetuose dirba ne seniūnai, o gyventojus aptarnaujantys specialistai.

Telšių rajone, kaip ir visoje šalyje, vienomis iš aktualiausių tapo socialinės problemos, kurias sprendžia ir gyventojams socialines paslaugas rajone teikia ne tik Socialinės paramos ir rūpybos skyrius su jam pavaldžiomis socialinių paslaugų įstaigomis bei jų struktūriniais padaliniais/skyriais, bet ir seniūnijos.

Gyventojai dėl paslaugų, dokumentų tvarkymo ar informacijos gavimo daugeliu atveju kreipiasi į savo gyvenamosios vietos seniūnijas. Tačiau tolimesnės paslaugos buvo organizuojamos necentralizuotai, dėl to pareiškėjams tekdavo ilgiau laukti rezultato. Daugėjant aptarnaujamų asmenų skaičiui, siekiant išspręsti šias ir kitas problemas, kilo poreikis tobulinti ir teikiamų paslaugų kokybę.
Telšių rajono savivaldybės administracija, siekdama padidinti gyventojų pasitenkinimą teikiamomis administracinėmis ir viešosiomis socialinėmis paslaugomis bei asmenų aptarnavimu, įgyvendina paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones. Viena iš jų — seniūnijose įrengti „vieno langelio“ principu veikiantys kabinetai. Darbai atlikti pagal Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Telšių rajono savivaldybėje“.

Paslaugos seniūnijose — „vieno langelio“ principu
Iš minėto projekto lėšų rajono seniūnijose suremontuoti kabinetai, kuriuose teikiamos ar netrukus bus pradėtos teikti gyventojui svarbiausios socialinės bei kitos paslaugos. Naujai įrengtuose kabinetuose gyventojų patogumui įrengtos vietos užpildyti reikiamas dokumentų formas (tiek popierines, tiek elektronines), pastatyti kopijavimo aparatai, kompiuteriai bei kita reikiama įranga.
Pažymėtina, kad viešojoje erdvėje skleidžiama informacija, jog buvo suremontuoti ir seniūnų kabinetai, yra neatitinkanti tikrovės. Įrengtuose kabinetuose seniūnijos darbuotojas visą reikiamą informaciją gali valdyti ir pildyti su įdiegta dokumentų valdymo sistema „Kontora“. Naudojant šią programą, informacija ir dokumentai pasiekiami Telšių rajono savivaldybės administracijos skyriams, į kuriuos gyventojai turėdavo vykti patys.
Šiuo metu dar vyksta seniūnijų darbuotojų mokymai, kuriems pasibaigus, seniūnijose „vieno langelio“ aptarnavimo sistema pradės veikti visu pajėgumu.
Įgyvendinant projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Telšių rajono savivaldybėje“, be „vieno langelio“ aptarnavimo sistemos įvedimo seniūnijose, atliekamos ir kitos veiklos: įdiegiamas ISO kokybės vadybos metodas, rengiami paslaugų teikimo bei asmenų aptarnavimo standartai ir kt. (Telšių rajono savivaldybės administracijos inf.)