Trys iškalbūs stabtelėjimai, atsisveikinant su 35-ąja medalininkų stovykla

„Alkos“ muziejuje, atsisveikinant su 35-ąja tarptautine medalininkų stovykla.

Praėjusį trečiadienį Telšiuose baigė darbą 35-oji tarptautinė medalių stovykla, kurios organizatoriai pakvietė net į tris renginius.

Algirdas Dačkevičius

Pirmiausia VDA Telšių fakulteto galerijoje atidaryta stovyklos metu sukurtų medalių paroda. Medalininkai kūrė tema „Žemaitija. Lietuva. Pasaulis“. Telšiškis, o dabar kaunietis poetas ir dailininkas Gvidas Latakas savo medalius skyrė Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800 metų jubiliejui, taip pat kai kuriems poetams.
Pasak medalių kūrėjo, jo darbuose atsirado savitas personažas — tarsi sufleris, kuris pataria, kaip reikia elgtis. Žemaitiškumo tema suskamba ir jaunos medalio kūrėjos iš Kelmės Rasuolės Jautakytės medalyje „su kojomis“. Jame įrašytas garbios kraštietės Viktorijos Daujotytės „dūnininkiškas“ pasamprotavimas: „Tuol žmuogus, kuol numūsi, kuol lesi, kun pati paseberi, vuo jie ba šaknu, tėk muselė, trakšt kas so nago, ė nabie“.
Medalio kūrėjus pasveikino ir pasidžiaugė jų darbais meras Kęstutis Gusarovas. Parodos kuratorius skulptorius Marius Norkus ir VDA Telšių galerijos vedėjas Mantas Petrauskas pastebėjo, jog šiųmetė stovykla neeilinė — jubiliejinė ir dar su Žemaitijos vardo, užrašyto prieš 800 metų, pašlovinimu. Tai buvo jaučiama ir kai kurių medalio kūrėjų darbuose.
Su menininkais bičiuliškai bendravo ne tik vietiniai inteligentai, bet ir parodoje apsilankęs kraštietis prof. Alfredas Bumblauskas.
Valandėlę apžiūrėję medalius, visi išskubėjo prie Telšių menų inkubatoriaus. Čia stabtelėta neatsitiktinai, mat šiemet sukanka 70 metų nuo menininko Edmundo Frėjaus gimimo ir dešimt metų nuo jo mirties (1949–2009 m.). Paminint šias dvi sukaktis, ant buvusio Telšių taikomosios dailės technikumo pastato, dabar Telšių meno inkubatorius (Muziejaus 29 a), kuriame Edmundas Frėjus 1972-1976 metais studijavo metalo meną, atidengtas prof. Romualdo Inčirausko sukurtas atminimo ženklas.
Edmundas Frėjus — menininkas, sulaukęs tarptautinio pripažinimo kalvystės ir metalo skulptūros srityse. Skulptorius nuo 1994 m. aktyviai rengė personalines parodas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje (Izraelis, Prancūzija, Jav).
Menininkas kūrė ne tik metalo skulptūras, bet ir mažosios plastikos darbus, medalius. Dalyvavo Lietuvos medalių kūrėjų veikloje (nuo 1988 m. dalyvavo medalių kūrimo stovyklose Telšiuose), taip pat Baltijos šalių ir respublikinėse medalių trienalėse bei tarptautinėse medalių meno federacijos FIDEM organizuojamose parodose, buvo šios organizacijos narys.
Atminimo ženklą atidengė menininko dukros Monika ir Marta. Po to keliauta į Žemaičių „Alkos“ muziejų, kur iš jo fondų surengta medalių, sukurtų ankstesnėse medalininkų stovyklose, paroda.
Pirmiausia parodyta apie Edmundą Frėjų dvejetas filmų, kur atsispindėjo menininko požiūris į kūrybą ir gyvenimą, jo skraji dvasia. Ypač kalant simbolinius sparnus ir tarsi ruošiantis skrydžiui. Kaip vėliau pastebėjo į renginį atvykęs dailininko draugas prof. Egidijus Aleksandravičius, E.Frėjaus profesinį lengvumą metale ypač simbolizavo jo kuriamos plunksnos, kuriomis kartą apdovanojo į parodą atvykusius lankytojus.
Labai nuotaikingai apie savo bičiulį E.Frėjų kalbėjo žodžio pasiprašęs Mečys. Jį žavėjo, o kartais ir glumino Edmundo užsispyrimas kurti bet kokiomis aplikybėmis ir netausojant savęs, netgi sergant. Pasak Mečio, ir į aną pasaulį dailininkas nukeliavo su šypsena.
Į pokalbį apie medalius visus sugrąžino direktorės davaduotoja muziejinei veiklai Ingrida Vaitiekienė. Ji padėkojo medalių kūrėjams ir pakvietė žodį tarti menotyrininkę Neringą Markauskaitę. Viešnia ypač pasidžiaugė medalininkų kūrybiniu tęstinumu, tematikos įvairove. Nacionalinio muziejaus Numizmatikos skyriaus atstovės Regina Ablėnienė ir Rūta Kuodytė atvyko ne tuščios — jos atvežė Vienuoliktosios respublikinės medalių trienalės leidinį, kuriame daugiausiai autorių — iš medalininkų stovyklų, rengiamų Žemaitijos sostinėje. Šį leidinį ir padėkos raštus medalininkams įteikė muziejaus direktorė Eva Stonkevičienė ir jos pavaduotoja Ingrida Vaitiekienė.
Vėliau medalininkus pasveikino ir palinkėjo jiems kūrybinės sėkmės VDA Telšių fakulteto dekanas Ramūnas Banys, o prof. Algirdas Žebrauskas išskirtinai iš jaunimo pagerbė vilnietę Liną Kalinauskaitę. Tradiciškai gėrybių krepšį stovyklos uždarymo proga medalininkams dovanojo Elena ir Juozas Butkevičiai. Koncertavo bardas Romualdas Miškinis.