Išsakykime savo nuomonę gyventojų apklausoje

Telšių rajono savivaldybės administracija tęsia tarptautinį ES finansuojamą projektą „Dalyvaujamojo biudžeto taikymas Baltijos jūros regione“ (EmPaci, Nr.#R084). Praėjusią savaitę Savivaldybėje lankėsi, Projektą pristatė bei savo žiniomis pasidalino Projekto partnerio — Klaipėdos universiteto atstovai: Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedros vedėjas doc. Dr. Jaroslav Dvorak ir lektorė Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili.

Viena iš projekto veiklų yra gyventojų apklausa ir jų nuomonės tyrimas apie Savivaldybę ir dalyvaujamąjį biudžetą. Projekto partneriai iš Klaipėdos universiteto pristatė tarpinius gyventojų apklausos rezultatus, kurių metu paaiškėjo, kad aktyviau apklausoje dalyvauja Telšių miesto gyventojai. Telšių kaimiškose seniūnijose gyvenantys piliečiai yra kur kas mažiau aktyvūs ir nedrąsiai reiškia savo nuomonę. Aktyvesni gyventojai yra Viešvėnų, Ryškėnų, Tryškių seniūnijose. Gyventojų apklausa tęsis iki šių metų spalio 31 d., todėl dar galite suspėti atsakyti į anketos klausimus apie tai, kiek Jūs domitės politika, kiek esate patenkintas infrastruktūros išvystymu ir gyvenimu Telšių rajono savivaldybėje, kokia Jūsų nuomonė apie dalyvaujamąjį biudžetą ir pan.
Elektroninę apklausos versiją galite rasti Telšių rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.telsiai.lt (nuoroda: Naujienos — Kviečiame dalyvauti apklausoje), Facebook’o socialiniame tinkle „Telšių rajono savivaldybė“. Dėl popierinės apklausos versijos prašome teirautis seniūnijose bei Savivaldybės administracijoje. Užpildytą anketą seniūnijų ir Savivaldybės administracijos darbuotojai perduos Projekto vykdytojams.
Telšių rajono savivaldybės administracijos biudžetas Projekte — 68 600,00 Eur, iš jų: Europos Sąjungos lėšos — 58 310,00 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos — 10 290,00 Eur. Dalis — 50 proc. Savivaldybės biudžeto lėšų Telšių rajono savivaldybės administracijai bus kompensuojama iš Valstybės biudžeto. (Telšių rajono savivaldybės inf.)