Koalicija važiuoja automobiliu be… ratų

Rugpjūčio 5 dieną sutartį pasirašiusi socialdemokratų, „valstiečių“, tvarkiečių, liberalų, darbiečių ir pagal visuomeninio rinkimų komiteto „Mūsų Telšiai“ išrinktų Tarybos narių koalicija neįstengė beveik per tris mėnesius parengti savo veiklos programos.

Telšiuose arba galutinai degradavo politinė kultūra, arba vietos veikėjai nesuvokia, ką turi daryti, nesugeba net pasiskaityti įstatymų. Gali būti dar viena priežastis: jie atsainūs savo pačių rajonui, neiniciatyvūs, aptingę. Tokiems samprotavimams pagrįsti pakanka vieno vienintelio fakto — Savivaldybės tarybos valdančioji koalicija iki šiol nesugebėjo parašyti savo veiklos programos.

Alvydas Ivoncius

Nėra programos — nėra koalicijos
Paskaitykime, kas rašoma Vietos savivaldos įstatyme: „Savivaldybės tarybos dauguma — Savivaldybės tarybos narių frakcija ir (ar) Savivaldybės tarybos narių grupė, delegavusios (delegavusi) savo kandidatų į Savivaldybės vykdomąją instituciją arba mero pavaduotojo pareigas ir pirmajame ar kitame Savivaldybės tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, pateikusios (pateikusi) savo veiklos programą, taip pat Savivaldybės tarybos narių frakcija ir (ar) Savivaldybės tarybos narių grupė, viešu pareiškimu nedeklaravusios (nedeklaravusi), kad nedalyvauja sudarant Savivaldybės vykdomąją instituciją, ir nedelegavusios (nedelegavusi) į mero pavaduotojo pareigas savo kandidatų“.
Valdančiajai koalicijai atpažinti, kaip matome, tereikia kelių požymių: deleguoja savo atstovus Savivaldybės administracijos vadovų ir mero pavaduotojo pareigoms užimti; pristato savo veiklos programą. Nors koalicijai priklauso mėgstantis pasigirti, kad baigė teisės mokslus Imantas Motiejūnas, nors Kęstutis Trečiokas dirbo ministru, Algirdas Tarvainis yra mokslų daktaras, o Algirdas Žebrauskas — profesorius, vis viena net tokio „intelektualinio potencialo“ neužteko paisyti Vietos savivaldos įstatymo ir parengti veiklos programą.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 82 (10194)