Išleidę daugiau nei tris šimtus tūkstančių, bus patenkinti gavę mažiau nei tris šimtus

Savivaldybės tarybos nemažai daliai narių priimtina juokingai maža Savivaldybės, kaip „Soneimos“ dalininkės teisės pardavimo kaina. Be to, priimtina, kad nuo Tarybos buvo nuslėpta informacija apie „Soneimos“ pajamas-išlaidas, turto kiekį ir vertę.

Praėjusiame Savivaldybės tarybos posėdyje priimtas toks sprendimas: „Nustatyti parduodamų Telšių rajono savivaldybei nuosavybes teise priklausančių viešosios įstaigos „Soneima“ dalininko teisių pradinę kainą: 289,62 Eur“. Savivaldybė politikų valia skyrusi šiai įmonei per tris šimtus tūkstančių eurų, pasirodo, yra tokia neapsakomai gerutė ir dosni, kad nori gauti tik mažiau nei tris šimtus eurų. Tačiau ne viskas taip supaprastinta.

Alvydas Ivoncius

Įsteigė 2007 metais
Apie ketinimą parduoti Savivaldybei priklausančią dalininkės teisę neseniai rašėme. Savivaldybės taryba netrukus priėmė sprendimą parduoti tą teisę. Savivaldybės tarybos sprendimo aiškinamajame rašte pateikiama įstaigos steigimo istorija: „Telšių rajono savivaldybės taryba 2007 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T1-116 „Dėl dalyvavimo steigiant viešąją įstaigą „Soneima“ (toliau — Sprendimas) nusprendė dalyvauti steigiant viešąją įstaigą „Soneima“. Šiuo Sprendimu buvo patvirtinta ir viešosios įstaigos „Soneima“ steigimo sutartis.
Telšių rajono savivaldybės taryba 2007 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1-244 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T1-116 „Dėl dalyvavimo steigiant viešąją įstaigą „Soneima““ 2 punktu patvirtintos steigimo sutarties pakeitimo“ pakeitė Sprendimu patvirtintą viešosios įstaigos „Soneima“ steigimo sutartį bei šią sutartį išdėstė nauja redakcija.
Viešosios įstaigos „Soneima“ steigimo sutarties 11.1 p. nustatyta, kad Telšių rajono savivaldybė įsipareigoja įnešti 1000 Lt turtinį įnašą. 2017 m. gruodžio 11 d. Telšių rajono savivaldybei išduotas VšĮ „Soneima“ dalininko pažymėjimas, iš kurio matosi, kad dalininko Telšių rajono savivaldybės įnašo dalis yra 1000 Lt (289,62 Eur).
Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 87 (10199)

2 komentarai

  1. Ir papūskit ponams bei panelei Soneimai į … Seimūną bendrapartietį užnugariu kaip tėvą turint,įmanoma viskas-vsio zakono priedo pareigybės medicinos srityje.

Daugiau nekomentuojama.