Rajoną ir jo valdžią „reprezentuoja“ nesutvarkomas piliakalnis bei „auksiniai“ ketinimai

Piliakalnio vaizdas aiškiausiai rodo, kaip rajone rūpinamasi paveldu, turizmu.

Paplienijos, kitaip — Žarėnų, piliakalnis yra vienas įspūdingiausių ir reikšmingiausių archeologijos, istorijos, kultūros paminklų mūsų rajone. Beje, bene ir vienas pirmųjų, išsamiau ištyrinėtų. Deja, dabar piliakalnio išvaizda, aplinka daug ką pasako apie tai, kaip šitokiais objektais įstengia rūpintis Telšių rajono savivaldybė.

Alvydas Ivoncius

Pasirodo, politikai nuskurdino Savivaldybę
Kad piliakalnis neprižiūrimas, apleistas, jau rašėme anksčiau, bet niekas nė kiek nepasikeitė. Rajono valdžia, meras su savo pavaduotoju, Savivaldybės administracijos vadovai kuklinasi nuvažiuoti prie piliakalnio, nusifotografuoti ant griūvančio tiltelio ar piliakalnio medžių išvartų ir tokias nuotraukas paskelbti savo asmeniniuose ar Savivaldybės „feisbukuose“. Ir čia nepavyks merui, kaip prie Tryškių į pievą pavirtusio sukilėlių kapo, nusifotografuoti ir vaizduoti neva viskas tvarkoje. Bet mūsų politikai ir Savivaldybės administracijos vadovai vietose, kuriose negalės pasipuikuoti, nelabai mėgsta lankytis. Juo labiau skelbti „feisbukuose“, kad nieko negali ar nesugeba pakeisti, padaryti.
Savivaldybės tarybos narys Martinas Leščiauskas apie piliakalnio būklę kalbėjo viename Tarybos posėdžių, tačiau Savivaldybės administracijos direktorius Imantas Motiejūnas atžagariai jam atrėžė esą visa informacija buvo pateikta komiteto posėdyje. Suprask: ko čia kalbi, kai Tarybos posėdis filmuojamas, o komiteto — ne.
Vis dėlto M.Leščiauskas į Savivaldybės administraciją kreipėsi raštu. Gavo I.Motiejūno atsakymą, kad „Dėl ribotų finansinių išteklių Administracija nėra pajėgi viena sutvarkyti praūžusios audros/škvalo padarinių bei pritaikyti piliakalnio visuomenės poreikiams“. Toliau I.Motiejūnas rašo, kad buvo kreiptasi pagalbos į Valstybės saugomų teritorijų tarnybą, bet toji atsisakė skirti pinigų. Dabar kreiptasi į Kultūros paveldo departamento Telšių skyrių „daliniam finansavimui gauti“.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 87 (10199)