Dėl seno sumanymo vėl „užvestas buldozeris“

Praėjusią kadenciją kai kurie vietos politikai stengėsi, kad dėl krepšinio būtų įsteigta viešoji įstaiga ir tuo pačiu padidėtų biudžeto išlaidos. Viešajai įstaigai planuota atiduoti Areną.

Meras Kęstutis Gusarovas ėmė ir pateikė komitetams svarstyti keistą sprendimo projektą, kuriuo Savivaldybei siūloma prašytis tapti viešosios įstaigos „Telšių krepšinio centras“ dalininke. Ši iniciatyva keista dėl įvairių aplinkybių, kurias aptarsime šiame straipsnyje.

Alvydas Ivoncius

Veidmainiškos politikų kalbos
Praėjusios kadencijos Savivaldybės taryboje šia tema vyko diskusijos. Net buvo sudaryta komisija, kuri turėjo nuspręsti, kaip vystyti rajone krepšinį. Regis, nieko komisija nenusprendė.
Savivaldybei, tapus „Telšių krepšinio centro“ dalininke, turėjo būti iš Telšių sporto ir rekreacijos centro perduotas jaunųjų krepšininkų ugdymas. Neva naujas modelis padės labiau vaikus sudominti krepšiniu, jie bus geriau parengti. Vis dėlto nei šios iniciatyvos autoriai, nei ją remiantys Tarybos nariai neįstengė atsakyti į paprastą klausimą: o kodėl geriau vaikų ugdyti nesugeba Sporto ir rekreacijos centras? Jei dirba blogai, tai kodėl neatleidžiami vadovai?
Praėjusios kadencijos Savivaldybės taryba nesiryžo tapti „Telšių krepšinio centro“ dalininke. Užtat ši iniciatyva atsainiu arba „buldozeriniu“ būdu atgimė dabar. Parengtame Tarybai sprendimo projekte siūloma: kreiptis į viešąją įstaigą „Telšių krepšinio centras“ dėl tapimo įstaigos dalininku; nustatyti, kad numatomas įnašas — 29 eurai; pritarti viešosios įstaigos „Telšių krepšinio centras“ veiklos tikslams.
Kiekvienam sprendimo projektui parengiami aiškinamieji raštai. Šio sprendimo aiškinamajame rašte nėra jokios informacijos, kodėl vėl atgaivinta ši iniciatyva; kodėl Savivaldybei reikėtų tapti „Telšių krepšinio centro“ dalininke, kiek tai kainuotų rajonui ir kokia iš to būtų nauda. Panašu, kad norima kuo mažiau ką nors visuomenei aiškinti, viską padaryti kuo neskaidriau, kad nekiltų diskusijų ir prieštaringų vertinimų. Atvirumas niekada nebuvo būdingas Telšių rajono valdžiai, jo, kaip matome, linkęs vengti ir dabartinis meras K.Gusarovas.
Kadangi nieko neaiškiname, priminsime, kad pagal ankstesnį sumanymą Savivaldybė, tapusi „Telšių krepšinio centro“ dalininke, per metus papildomai būtų išleidusi kur kas daugiau nei šimtą tūkstančių eurų. Iniciatyva tapti viešosios įstaigos dalininke atgimė tuomet, kai Savivaldybės taryba vos spėjo priimti sprendimą dėl savo, kaip viešosios įstaigos „Soneima“ dalininkės, teisių pardavimo, nustačius juokingai menką pradinę kainą — mažiau nei tris šimtus eurų.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 91 (10203)

 

4 komentarai

  1. vėl kvepia negraziais dalykasi. yra kas sumaste pinigu pasidaryti. o ir tas sporto privatizavimas vaikams naudos neduoda. verslininkai kraunasi kapitala ir tiek.

Daugiau nekomentuojama.