Už vieną darbo vietą — iki 50 tūkst. Eur paramos

Vykdantys ir norintys plėsti verslą pareiškėjai, sukūrę naujų darbo vietų, gali pretenduoti gauti paramą. Ričardo Pasiliausko nuotrauka.

Jei gyvenate kaime ir vystote mažą arba smulkųjį verslą, kurį norite plėsti, bet stokojate tam lėšų, dabar puiki proga pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Mat šiam paraiškų priėmimo etapui, kuris tęsis iki gruodžio 31 dienos, skirta daugiausia paramos lėšų per 2014-2020 metų KPP programinį laikotarpį — net 35 796 636 Eur.

Ir įrangai, ir statyboms
Į šiuos pinigus gali pretenduoti privatūs juridiniai bei fiziniai asmenys, nuo paraiškos pateikimo iki paramos sutarties pasirašymo atitinkantys labai mažos ir mažos įmonės statuso reikalavimus. Kadangi vienas iš priemonės tikslų yra darbo vietų kūrimo lengvinimas, paramos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į planuojamas sukurti naujas darbo vietas. Sukūrus vieną darbo vietą, pareiškėjui gali būti skiriama net iki 50 tūkst. Eur paramos lėšų. Didžiausia numatyta paramos suma vienam projektui siekia ne daugiau kaip 200 tūkst. Eur (kai sukurta ne mažiau kaip 4 darbo vietos).
Paramos gavėjas jam skirtus pinigus gali panaudoti įvairiai: projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naujai statybai, rekonstravimui, remontui, naujai technikai ir įrangai, verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimui ir kt. Svarbu tik, kad tai neprieštarautų paramos taisyklėms.

Daugiau balų — daugiau galimybių
Kiekviena paraiška yra vertinama balais. Kuo daugiau balų surenkama, tuo didesnė tikimybė gauti paramą. Atrankos balai skiriami atsižvelgiant į pareiškėjo ir jo vykdomos veiklos veikimo kaime trukmę, pageidaujant mažesnio paramos intensyvumo, jei projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvos nedarbo lygis, kai papildomai sukuriama darbo vieta, viršijanti privalomas sukurti darbo vietas pagal prašomą paramos sumą, jei nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projekte numatytą veiklą, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise, jei pareiškėjas — fizinis asmuo arba pareiškėjo — juridinio asmens — pagrindinis akcininkas, esantis juo ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo, yra iki 40 metų (imtinai) amžiaus, jei pareiškėja — moteris arba pareiškėjo — juridinio asmens — pagrindinė akcininkė, esanti ja ne mažiau kaip 1 metai iki paraiškos pateikimo, yra moteris, jei pareiškėjo — įmonės vidutinis metinis darbuotojų skaičius yra mažesnis kaip 10, o jo metinės pajamos yra iki 700 tūkst. Eur.

Palengvinimai
Jau minėta, kad šis kvietimas gauti paramą ypatingas jam skirta rekordine lėšų suma, tačiau naujienų yra ir daugiau. Pakeitus veiklos taisykles, neliko įsipareigojimo iki paramos sutarties pasirašymo dienos pateikti pasirašytą paskolos sutartį ar finansinės nuomos (lizingo) sutartį — ją bus galima pateikti kartu su mokėjimo prašymu. Nebeliko ir įpareigojimo paskolą projektui įgyvendinti imti tik iš kredito įstaigos — nuo šiol paskolą gali suteikti finansų įstaiga. Susidomėjusieji parengtas paraiškas ir verslo planus bei visus su paraiška susijusius dokumentus iki gruodžio 31 dienos gali atnešti į teritorinius NMA padalinius arba visa tai pateikti elektroniniu būdu per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą ŽŪMIS (jei tokia galimybė bus suteikta).

1 Komentaras

  1. Juokai su ES „parama” tęsiasi.Pasidomėkite kuo baigėsi Kryždirbystės puoselėjimas Rainiuose 😀 Sumelę skaniai „isisąvino’ nei vieno kryžiaus nepagaminęs ale verslynykas

Komentarai nepriimami.