Valdžia „taupo“: lepina lojalius valdininkus, uždarydama mokyklas

Telšių rajono savivaldybėje kai kurios iniciatyvos išdygsta paslaptingai. Nežinia, kas sumano, Taryba neinformuojama, bet veikla pradedama. Ir, regis, dažniausiai tokių paslaptingų iniciatyvų autorė būna Savivaldybės administracija.
Štai šiemet luokiškius ant kojų sukėlė ne gaisras, o iš Savivaldybės administracijos atskriejusi iniciatyva uždaryti miestelio Muzikos ir dailės mokyklą.

Alvydas Ivoncius

Klerkai — sumanė, Taryba — nesidomi
Tiesa, Švietimo ir sporto skyriaus valdininkai teikėsi susitikti su luokiškiais ir paaiškinti savo iniciatyvą. Tačiau ši iniciatyva nebuvo net pristatyta Savivaldybės tarybos nariams, kaip, beje, ir visos kitos iki pradėjimo jas įgyvendinti. Kaip jau įprasta, Tarybos nariai apie tokias iniciatyvas sužino savo komitetų posėdžiuose, kai parengiami ir pateikiami sprendimų projektai. Deja, Taryboje iš viso nediskutuojama, ar verta kurių nors iniciatyvų imtis, juo labiau, jautrių miestelių gyventojams, tokių, kaip Luokės muzikos ir dailės mokyklos uždarymas. Tarybos nariai nė nereikalauja, kad iniciatyvos visų pirmiausia būtų jiems pristatytos.
Reaguodami į ketinimą uždaryti miestelio Muzikos ir menų mokyklą, luokiškiai išplatino peticiją. Joje teigiama, kad Luokės miestelio bendruomenės nariai, Telšių rajono Luokės muzikos ir dailės mokykloje besimokančių vaikų tėvai, Luokės seniūnijos seniūnas ir gyventojai, Upynos kaimo bendruomenė, buvę Telšių rajono Luokės muzikos ir dailės mokyklos auklėtiniai ir absolventai, visi kiti mokyklos likimu susirūpinę asmenys ir gyventojai prieštarauja ketinimui uždaryti minėtą vaikų ugdymo įstaigą.

Pateikti argumentai neįtikino
Peticijoje rašoma: „2020 m. sausio 15 d. iš Telšių rajono savivaldybės administracijos Mokyklų tinklo pertvarkos darbo grupės narių bei Švietimo ir sporto skyriaus vadovų, atvykusių į Telšių rajono Luokės muzikos ir dailės mokyklą, išgirdome, jog nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. ketinama likviduoti Telšių rajono Luokės muzikos ir dailės mokyklą, atleidžiant visus mokyklos darbuotojus, kadangi tokioje mokykloje besimokančio mokinio išlaikymas Telšių rajono savivaldybei yra per brangus ir ekonomiškai nenaudingas.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 8 (10220)

1 Komentaras

  1. Bacevičius ar Leščiauskas netikime, kad leis biurokratams atsikratyti mūsų su visais mokiniais.

Komentarai nepriimami.