Uždaromos mokyklos: politikai pritariamai linksi galvomis

Eigirdžių mokyklos laukia išnykimas. (Mokyklos Facebook paskyros nuotrauka)

Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius Tarybos kolegijai pateikė švietimo įstaigų tinklo pertvarkos naują planą. Paprastai tokie „patobulinti“ planai reiškia mokyklų uždarymą, kas liudija apie sparčiai prastėjančią rajono demografinę situaciją, smunkančią ekonominę galią ir vis niūresnes perspektyvas.
Kartu su straipsniu pateikiamos Švietimo ir sporto skyriaus parengtos duomenų lentelės.

Alvydas Ivoncius

Neliks dar keturių mokyklų
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pareigas laikinai einantis Gediminas Gudas Savivaldybės tarybos kolegijos nariams pateikė išsamią informaciją apie švietimo sistemos ūkinę ir finansinę situaciją — kitaip nepavadinsi, nes ugdymo kokybė, moksleivių mokymosi ir mokytojų darbo sąlygos nebuvo nė piršteliu paliestos.
Pertvarkos tikslas — uždaryti kai kurias švietimo įstaigas, kai kurias — sujungti su kitomis. Skaudžiausiai pertvarka smogs Eigirdžių ir Upynos mokykloms.
Eigirdžiuose mokyklą siūloma visai uždaryti. Pagal Švietimo ir sporto skyriaus pateiktus duomenis, šioje mokykloje 2013 metais mokėsi 86 mokiniai, o šiemet — 44. Švietimo ministerija rekomenduoja mokyklas, jei vyrauja mokinių skaičiaus mažėjimo tendencija, jas uždaryti arba jungti su kitomis. Šiais mokslo metais mokyklos pirmoje klasėje mokosi trys, antroje — septyni, trečioje — trys, ketvirtoje — penki, penktoje — keturi, šeštoje — devyni, septintoje — penki, aštuntoje — aštuoni vaikai. Kitais metais pradinėse pirmoje-ketvirtoje klasėse liktų tik trylika vaikų.
Uždarius Eigirdžių mokyklą, būtų panaikinta 23,8 etato. Mokykloje besimokantys vaikai būtų vežami į Tryškių ir Telšių mokyklas dviejais mokykliniais autobusais.
Numatoma uždaryti Telšių suaugusiųjų mokyklą, kadangi joje mokinių skaičius taipogi nuosekliai mažėja. 2013 metais joje mokėsi 240, o šiemet — 94 mokiniai. Lygiai taip pat mažėja mokinių ir šios mokyklos Jaunimo skyriuje: per tą patį laikotarpį jų sumažėjo nuo 50 iki 11. Iš pradžių planuota šią mokyklą sujungti su „Džiugo“ progimnazija, tačiau dabar siūloma kita alternatyva — sujungti su Telšių regioniniu profesinio mokymo centru. Naikinant mokyklą, neliktų 24,25 etato. Būtų panaikinama Upynos pagrindinė mokykla, tapdama pradine-vaikų darželiu ir prijungiant prie Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos. Upynoje mokinių 2013 metais mokėsi 70, pernai liko 47. Beje, kiek anksčiau prie mokyklos buvo prijungtas Upynos vaikų darželis. Dabar mokyklos pirmoje klasėje mokosi septyni, antroje — penki, trečioje — penki, ketvirtoje — keturi, penktoje — penki, šeštoje — šeši, septintoje — šeši, aštuntoje — keturi, devintoje — nė vieno, dešimtoje — devyni vaikai. Kitais metais pradine likusioje mokykloje mokytųsi 55 vaikai. Uždarius, būtų panaikinti beveik aštuoni etatai.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 21 (10233)

3 komentarai

  1. Sako trūksta pedagogų. Ar jų nėra pertekliaus? Juk negali vienam vaikui skirti po pedagogą.

  2. Kaip negražu girdėti:Gediminas Gudas vadovauja Eigirdžių mokyklos uždarymui…Mokyklos kurioje pats sėdėjo pirmokėlio suole,kurioje dirbo daug nusipelnusių Mokytojų tikrai prisidėjusių užauginant tokį vyrą-švietimo profesionalą,kuri nesutalpindama mokinukų plėtėsi su nauju priestatu,kuri niekada nebuvo paskutiniųjų vietoje pagal pasiekimų rezultatus…Ar neatrodo ponas Gediminai,kad minkštą valdišką kėdę drengėte veltėdžiaudamas?Nieko nepadaryta,kad mokykla išliktų,kad gyvenvietės švietimo šventovė trauktų sugrįžti išvykusias jaunas šeimas.Baisu tai kas vyksta.NĖ VIENAS buvęs ir esantis rajono didžagalvis išsikėlęs save ar politinės šutvės iškeltas nepateisino rinkėjų pasitikėjimo,bet juos vėl ir vėl rinks…rinks tie patys beeee kurie ir į ES nuėjo už maximinį alaus butelį.Mokykla sunyko kaip dūmas tik lieka amžiams Eigirdžius gaubianti kiaulaš…smarvė,va taip keliaujam tolyn europolciniu keliu,anksčiau jį vadino lenino…Laikykitės eigirdiškiai,kantrius muša dažnai ir skaudžiai kol nepabunda pykčio varoma jėga pastovėjimui už save

Daugiau nekomentuojama.