Pasirašyta kolektyvinė sutartis — socialinio dialogo garantas

LŠMPS dienos Telšių rajono švietimo įstaigose aptarimas.

Kaip jaučiasi mokytojas ar kitas švietimo įstaigos darbuotojas savo darbo vietoje? Ar Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigose tarp direktorių ir darbuotojų vyrauja geranoriški, abipusiai pagarbūs santykiai, ar mokyklose ir darželiuose nėra įtampos, mobingo ar nepotizmo — šių laikų darbuotojus neretai kamuojančių „rykščių“?

Apie tai, ir ne tik kovo 12 dieną, kalbėjosi susitikimuose su Telšių rajono ir miesto švietimo įstaigų bendruomenėmis Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) dienos „Socialinis dialogas — skaidrumo ir darnių santykių pagrindas švietimo įstaigoje“ dalyviai.
„Profesinės sąjungos diena — tai galimybė į mūsų aplinką, į mūsų įstaigose ir visoje savivaldybėje vykstantį socialinį dialogą pažvelgti iš šalies. Šį kartą trys kolegų — LŠMPS įvairių susivienijimų pirmininkų komandos kartu su LŠMPS pirmininko pavaduotoju Ramūnu Znutu apsilankė penkiolikoje rajono ir miesto švietimo mokyklų, susitiko su darbuotojais, ne tik pristatė mūsų profesinės sąjungos veiklą, bet ir išklausė žmonių nuomonę“,— pasakojo LŠMPS Telšių rajono susivienijimo pirmininkė Lina Dijokienė.
Tai, kas išgirstama mokyklų bendruomenėse, aptarta Telšių rajono savivaldybės administracijos salėje surengtame bendrame rajono vadovų, politikų, švietimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkų, mokyklų ir darželių direktorių bei LŠMPS atstovų — komandų susitikime-diskusijoje. Išgirstos problemos — tai rajono profesinės sąjungos ateities veiklos gairės.
Telšių rajono savivaldybėje šįsyk diskusija prasidėjo šventine gaida. Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas ir LŠMPS Telšių rajono susivienijimo pirmininkė Lina Dijokienė pasirašė Teritorinę švietimo šakos kolektyvinę sutartį. Ilgai ir atsakingai derintas sutarties tikslas — nustatyti darbo, profesines, socialines ir ekonomines sąlygas bei garantijas, gerinančias švietimo sistemos darbuotojų padėtį, darbo apmokėjimo, kitas socialines bei ekonomines sąlygas.
Sutartyje be visiems Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojams taikomų garantijų yra numatyta ir išskirtinai tik LŠMPS nariams numatytų, kaip antai, papildomos dvi apmokamų atostogų dienos, galimybė gauti apmokamą laiką dalyvauti profesinės sąjungos veikloje bei pripažinimas, kad LŠMPS steigiami padaliniai yra darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos, turinčios visas darbuotojų atstovų teises ir pareigas.
Susirinkusiuosius pasveikino ilgus metus mokytojus būrusios profesinės sąjungos Telšių rajono susivienijimo vadovė Zofija Jesinienė, pasidžiaugusi ir toliau sėkmingai plėtojamu socialiniu dialogu.
„Viena iš laisvės formų — darbo santykiai. Esame laisvi pasirinkti darbą, bet turime nepamiršti, kad turime būti laisvi ir darbe. Turime nebijoti būti laisvi laisvos Lietuvos piliečiais — visada laisvai ir drąsiai reikšti savo nuomonę.
Ši teisė — būti laisviems — švietimo įstaigose įgyvendinama per socialinį dialogą ir tam sudarytos visos teisinės sąlygos. Nuolatinis socialinis dialogas tarp įstaigos vadovo ir darbuotojų sudaro geresnes ekonomines, socialines ir ypač emocines sąlygas visiems švietimo įstaigos darbuotojams, įskaitant ir vadovą, o tai daro gerą įtaką ir darbuotojų darbo kokybei. Juk motyvuoti darbuotojai — tai geresni darbo rezultatai.
Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga buvo, yra ir visuomet bus socialinio dialogo šalininkė, pasiruošusi bet kada padėti savo nariams kalbėtis su jų socialiniais partneriais, siekiant geriausių rezultatų visiems“,— taip savo sveikinime Teritorinės kolektyvinės sutarties pasirašymo bei LŠMPS dienos proga Telšių rajono susivienijimo nariams teigė didžiausios šalyje profesinės sąjungos — LŠMPS pirmininkas Egidijus Milešinas. (LŠMPS Telšių r. susivienijimo inf.)