Imantas Motiejūnas oficialiai per metus antrą kartą pripažintas pažeidęs įstatymą

Imantas Motiejūnas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pripažintas antrą kartą supainiojęs privačius ir viešuosius interesus. Komisija Savivaldybės tarybai siūlo jam skirti drausminę nuobaudą. Tačiau Savivaldybėje paprastai baudžiami nepriklausantys politinei „šutvei“. Kaip bus dabar? Be to, I.Motiejūnas dažnai pažeidinėja kai kuriuos įstatymus, neatsakydamas į „Kalvotosios Žemaitijos“ klausimus.

Rašėme, kad Savivaldybės administracijos direktorius Imantas Motiejūnas vertino savo žmonos, „Ateities“ progimnazijos direktorės metinę veiklą. Ir įvertino „labai gerai“. Į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją dėl tokio Savivaldybės administracijos direktoriaus elgesio kreipėsi Savivaldybės tarybos narys Algirdas Bacevičius. Neseniai minėta komisija nusprendė, kad I.Motiejūnas pažeidė privačius ir viešuosius interesus reglamentuojantį įstatymą. Tokio sprendimo I.Motiejūnas sulaukė jau antrą kartą per metus.

Alvydas Ivoncius

Vertino savo žmonos veiklą
2018 metų gegužės 31 dienos Savivaldybės tarybos sprendimu Savivaldybės administracijos direktorius įpareigotas nustatyti švietimo įstaigų vadovų metines veiklos užduotis, pagal kurias vertinama švietimo įstaigos vadovo veikla, prireikus jas keisti.
Taip pat svarstyti ir įvertinti Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų metų veiklos atskaitas; teikti merui siūlymą dėl švietimo įstaigos vadovo skatinimo, įvertinus švietimo įstaigos vadovo metinę veiklą „labai gerai“ arba „gerai“.
Primename, kad praėjusiais metais po ilgų politinių rietenų Savivaldybės administracijos direktoriumi tapo I.Motiejūnas, prieš tai dirbęs Tryškių seniūnu. Kadangi Taryba buvo priskyrusi švietimo įstaigų vadovų vertinimą I.Motiejūnui, tai jis ir privalėjo tai padaryti.
Beveik metus šis vertinimas niekam neužkliuvo. Šiais metais vienas asmuo, matyt, gerai žinantis, kas ir kur Savivaldybėje „padėta“, pranešė Savivaldybės tarybos nariui Algirdui Bacevičiui, kad I.Motiejūnas vertino ir savo sutuoktinės, „Ateities“ progimnazijos direktorės veiklą. Ir įvertino „labai gerai“. Netrukus tokia informacija buvo pateikta ir „Kalvotajai Žemaitijai“. Viešų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas draudžia politikams, valdininkams tokią veiklą, kai ji yra susijusi su artimų asmenų interesais bei veikla.
Vasario mėnesį I.Motiejūno klausėme: „Pernai Jūs vertinote mokyklų vadovų veiklos ataskaitas, tarp jų ir „Ateities“ progimnazijos, kuriai vadovauja Jūsų sutuoktinė. Jos veiklą įvertinote labai gerai, tokiu būdu įstaigos vadovė galėjo gauti didesnį atlyginimą. Jūs galimai pažeidėte viešų ir privačių interesų derinimo tarnyboje normas. Gal galėtumėte paaiškinti, kodėl nevengėte galimo interesų konflikto, vertindamas savo žmonos veiklą?“. Į klausimą I.Motiejūnas neatsakė.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 42 (10254)

 

 

 

3 komentarai

  1. Ko norėti kai kritika užgniaužiama,pagirti nėra už ką o rajoną valdo miemiai ir molio motiejukai…

  2. Ne A. Bacevičius sakė, kad I. Motiejūnas įstatymų pažeidėjas? Pasirodo taip ir yra, dėl to Bacevičių nuėmė nuo antikorupcijos komisijos pirmininko pareigų sukvietęs visą tarybą? Bacevičiau laikykis.

Daugiau nekomentuojama.