Mero ataskaitoje apie jo veiklą — nieko reikšmingo

Savivaldybės „ruporuose“ — internetinėje svetainėje ir „Facebook“ paskyroje merą Kęstutį Gusarovą ir jo pavaduotoją Kazį Lečkauską labiau matome kaip dalyvaujančius šventėse, o ne kaip sprendžiančius rajono problemas, siūlančius naujas iniciatyvas.

Rašėme, kad šiemet Savivaldybės taryba pasitvirtino apgailėtiną savo veiklos ataskaitą. Joje tebuvo vien skaičiukų kratinys: kiek įvyko posėdžių, priimta sprendimų. Palyginus su kaimyninių rajonų savivaldybių tarybų ataskaitomis, mūsiškė atrodė labai skurdi, parengta atmestinai. Užtat praėjusiame Savivaldybės tarybos posėdyje patvirtinta mero ataskaita, kurioje teksto ir duomenų labai daug. Deja, duomenis perleidę per „filtrą“, palikę tai, kas tikrai sietina su vien K.Gusarovo veikla, gauname šaukštelį menkų trupinėlių.

Alvydas Ivoncius

K.Gusarovas savo ataskaitoje skambiai pareiškė, kad jo pagrindinis tikslas buvo stiprinti ryšius tarp mero institucijos, Savivaldybės tarybos ir administracijos, kad „šios institucijos dirbtų išvien keldamos ir įgyvendindamos bendrus tikslus, orientuotus į rajono žmonių gerovę“. K.Gusarovas iškilmingai pažadėjo: „… darysiu viską, kad Telšių rajone gyventi būtų gera“. Vadinasi, visos ankstesnės valdžios, kurioms, beje, priklausė K.Gusarovas, neįstengė „daryti viską, kad Telšių rajone gyventi būtų gera“.

Informacija apie skundų turinį — nutylėta
Ataskaitos pradžioje K.Gusarovas pažėrė informacijos, kiek įvyko Savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžių.
K.Gusarovas išleido 405 potvarkius, kurių didžioji dalis siejasi su kasdieniais įstaigų reikalais ir neturi jokios įtakos tam, kad „Telšių rajone gyventi būtų gera“. Meras priėmė 186 gyventojus, gavo 1656 raštus, per 800 skundų ir prašymų.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 55 (10267)

2 Komentarai

  1. Nekomentuosiu jų veiklos, nežinau, ką jie nuveikė. Noriu pasidalinti tik savo pastebėjimu: brendu į mūsų gražuolį Germantą maudytis, vaikų daug, tik dažnas kalba angliškai. Galvoju, kažin, ar lietuviškai bemoka? O taip! Su buočes da rokoujas žemaitiška! Tik kažin, ar ilgai? Manau, kol bočiai dar nus gyvi. Ir čia sakinys:,,Telšiuose gyventi gera” kažkaip nelimpa prie vaizdelio.🤔

  2. Atsiprašau,o mes turime merą???Matau tik du tanciorus be…bešokančius Belas rozas su giliom kišenėm.

Komentarai nepriimami.