Žemaičių bajorų draugijai — 25-eri

Žemaičių bajorų draugija (ŽBD) 2020 m. liepos 18 d. pažymėjo savo veiklos 25-metį. ŽBD nariai, puoselėjantys savo tradicijas jau beveik tris dešimtmečius, įsitikinę, kad kilmingi žmonės — tie, kurie žino savo kilmę. Tai giminės kraujo ir dvasios istorinis ryšys su vis giliau į neįžvelgiamą praeitį nueinančiomis ir iš nebūties ateinančiomis tos giminės kartomis, kurį būtina išlaikyti. Tai kelionė į savo šeimos praeitį ir gyvastingi saitai, vis kitaip atsikartojantys ir atsinaujinantys su kiekviena nauja karta.
Į iškilmingą renginį Renavo dvare pakviesta daug garbingų svečių: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Atminties rūmų vadovas, LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos (KPB) vadovas Danielius Vervečka, LDK KPB vadovo pavaduotojas, LDK Ponų tarybos (PT) kancleris, Šv. Adalberto LDK Riterių Ordino vadovas maršalas Artūras Giedraitis, Tarptautinio Bagration ordino dama, LDK PT valdybos narė, LDK KPB valdybos narė, Kauno apskrities bajorų vadė Kristina Giedraitienė, Lietuvos bajorų kraštų susivienijimo vadas, Panevėžio apskrities bajorų vadas, LDK PT narys Egidijus Matulevičius su bajorėmis Daiva ir Milda, LDK KPB valdybos narys, Šiaulių kaštelionas Mindaugas Sadauskas su šeima, LDK KPB vadovo pavaduotojas Raimundas Charževskis, Ordino narys Vladislavas Goštautas su palyda, Ordino narys, Garbės bajoras, nepailstantis įvykių įamžintojas Steponas Kubeckas. Renginį vedė herbo PRUS III bajorė Raimonda Kasparavičiūtė.
Jubiliejinį bajorų susitikimą šokiu „Gavotas“ pradėjo Telšių Žemaitės dramos teatro istorinio šokio studijos atlikėjai (vadovė ir choreografė Ina Levickienė). Šventės proga nuaidėjus trims patrankos salvėms: už Žemaičių bajorus ir svečius, už Tėvynę Žemaitiją ir už ŽBD 25 metų jubiliejų, gidė visus susirinkusius palydėjo į Renavo rūmų vidų apžiūrėti turtingos ekspozicijos.
Oficialioji šventės dalis pradėta iškilminga ceremonija Geltonojoje salėje — vėliavos įnešimu ir himnu. ŽBD vadas, herbo PRUS III bajoras Stasys Kasparavičius apžvelgė jau ketvirtį amžiaus gyvuojančios draugijos veiklą, paminėdamas ŽBD pirmąjį vadą Algimantą Chmieliauską ir buvusius vadus Vladą Barodicą bei Kazį Rimantą Stanevičių.
Susitikimo dalyviai Anapilin išėjusį ŽBD pirmąjį vadą A.Chmieliauską pagerbė Tylos minute. S.Kasparavičius pasidžiaugė gerais darbais ir įsimintinais įvykiais: ŽBD parėmė Kaunatavos bajorų Kauneckų kriptos atstatymą, Durbės mūšio paminklo sukūrimą ir pastatymą Telšių mieste, komplekso „Žemaitijos sostinės 23 varpų kariljonas Respublikos g. 18/Katedros a. 1, Telšiai“ 18-ojo varpo su užrašu „Žemaitijai — Žemaičių bajorų draugija“ įrengimą; suorganizuota giminių vėliavų šventė, sukurtas ŽBD himnas (teksto autorė Irena Daubarienė, muzikos — Robertas Tekorius).
„Istorijos verpetuose kiekvienos giminės išlikimas turi savo prasmę, vertę, ištakas ir šiandieną. Kiekvienas iš mūsų atsinešame dalį savo protėvių praeities, lemties, vilčių, galbūt išbandymų. Žinoti savo protėvius, ieškoti savo šaknų — vadinasi, rūpintis savo istoriniu paveldu ir neprarasti tapatybės. Tokį rūpestį ir atsakomybę išsaugoti savo šaknis atspindi naujų bajorų draugijos narių atsiradimas“,— nuskambėjus šiems renginio vedėjos R.Kasparavičiūtės žodžiams, ŽBD kanclerė, herbo LELIWA bajorė Stasė Jokšienė buvo pakviesta vadovauti iškilmingam momentui — bajorystės pripažinimo aktų įteikimui naujiems ŽBD nariams.
Draugiją papildė nauji aštuoni nariai, įrodę bajorišką kilmę iš Pocevičių-Pacevičių giminės, turintys herbą LIUBIČAS: Steponas Pocevičius, Fortūnatas Pocius, Tomas Pocevičius, Ieva Dirvonskė Pocevičiūtė, Jolanta Gaudutienė Pociūtė, Renata Kaminskienė Pociūtė, Radvilė Kaminskytė, Lukas Kaminskis.
Žemaičių bajoro Garbės ženklai įteikti bajorams K.R.Stanevičiui ir Antanui Vaitkevičiui. Žemaičių bajorų bajorystės pripažinimo aktus pristatė Legitimacijos komisijos pirmininkas herbo SIROKOMLIA bajoras Zigmantas Goštautas. LDK Atminties rūmų vadovas, LDK KPB vadovas D.Vervečka, LDK KPB vadovo pavaduotojas, LDK PT kancleris, Ordino vadovas maršalas A.Giedraitis įteikė LDK PT pažymėjimus S.Kasparavičiui, Z.Goštautui ir S.Jokšienei. Už indėlį į LDK istorijos ir kultūros paveldo puoselėjimą medaliais apdovanoti S.Kasparavičius, Z.Goštautas ir S.Jokšienė.
ŽBD jubiliejinę šventę ypač praturtino muzikiniai pasirodymai. Kaip ir kiekvieną ŽBD renginį, taip ir šį paįvairino ŽBD narės, herbo GULBĖ bajorės, ŽBD pirmojo vado A.Chmieliausko dukters Indrės Chmieliauskaitės-Makarskienės smuiko melodijos ir herbo PRUS III bajorės R.Kasparavičiūtės fortepijono kūriniai. I.Levickienės vadovaujamas kolektyvas taip pat parodė įdomią programą — senovinius šokius „Alemanda“, „Spanjolette“, „Galjarda“, „Canario“.
ŽBD 20-mečio proga draugijos vėliavoje visi vadai buvo pažymėję savo buvimą — įkaldami po simbolinę vinį. Išlaikydami tradiciją, ŽBD nariai 25-mečio proga įkalė jubiliejinį ŽBD ženklą. Po iškilmingo vėliavos išnešimo visi dalyviai turėjo galimybę smagiame pobūvyje „pasirokoutė bajuorėška“, pasidalyti prisiminimais ir nuoširdžiai pabendrauti.(ŽBD inf.)

1 Komentaras

Komentarai nepriimami.