Baltijos kelio dieną — solidarumą simbolizuojantys balionai

Prabėgo 31-eri metai nuo to laiko, kai beveik dviejų milijonų žmonių grandinė nusidriekė per tris Pabaltijo šalis — Lietuvą, Latviją ir Estiją. Vieningu ritmu pulsuojanti nuo Vilniaus iki Talino — net 620 kilometrų — nusidriekusi vienybė anuomet reiškė daug. Istorinio įvykio liudininkai sunkiai renka žodžius, prisimindami Baltijos kelio dieną tąkart užplūdusiems jausmams apsakyti. Rugpjūčio 23-iąją mes vėl rinkomės išgyventi tų emocijų, tos vilties, iš Dangaus prašančios stebuklo.
„Baltijos kelias“ Telšiuose prasidėjo šv. Mišiomis Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje, kur mišias laikė Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Po jų paminėti 31-ųjų „Baltijos kelio“ metinių visi pakviesti į Katedros aikštę, kurią puošė Lietuvos, Latvijos, Estijos, o šiemet išskirtinai — ir Baltarusijos vėliavos.
Ne vieno širdį palietė daina-himnas „Bunda jau Baltija“, atliekama trimis kalbomis: lietuvių, latvių ir estų, o netrukus ši melodija suskambo ir kariljono varpuose: „Trys sesės iš miego kyla jau. Apginti savo garbės. Bunda jau Baltija, bunda jau Baltija, Lietuva, Latvija, Estija!“
Renginį vedė Telšių kultūros centro režisierė Alina Gintalienė. „Šiandien švenčiame laisvę, kuri buvo iškovota prieš 31-erius metus. Kviečiame visus prisiminti ir patirti susitelkimo, bendrystės ir vienybės akimirką“,— sakė ji ir pakvietė sveikinimo žodį tarti Telšių rajono savivaldybės merą Kęstutį Gusarovą. „Džiaugiuosi 31-ąja „Baltijos kelio“ sukaktimi. Tai įpareigoja mus saugoti tuos savo iškovotus pasiekimus. Mes šiandien šiuo renginiu ir atvira širdimi palaikome baltarusius ir linkime jiems pasiekti tą tikslą ir iš savo patirties galime pasakyti, jog tai įmanoma, jei būname vieningi“.
Po rajono mero sveikinimo į dangų pakilo raudonos ir baltos spalvos balionai, reiškiantys palaikymą baltarusių tautai. „Baltijos kelio“ dieną — taiki susikibusių žmonių grandinė stojo už baltarusių kovą prieš diktatūrą. Tai dar vienas įrodymas, kad laisvės ir nepriklausomybės troškimas vienija piliečius, jungia tautas ir skatina stoti į kovą už žmogaus teises. Telšiškiai taip pat mintimis prisijungė prie „Laisvės kelio“, skirto Baltarusijos demokratijai paremti. Tautiečiai iš Žemaitijos sostinės drauge su visais siuntė linkėjimus bei padrąsinimus, paženklintus tautine Baltarusijos vėliava, tapusia tautos kovos už demokratiją simboliu.
Renginyje sveikinimo žodį tarė Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarė Laima Liucija Andrikienė, LR Seimo nariai Valentinas Bukauskas ir Rimantė Šalaševičiūtė.
Iškilmingo minėjimo metu muzikinę programą dovanojo Telšių muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras (vad. Robertas Surblys) ir Telšių kultūros centro merginų šokių grupė „Žingsniai“ (vad. Ina Levickienė).(Telšių kultūros centro inf.)

2 Komentarai

  1. Gražią ir prasmingą kalbą pasakė L.Andrikienė.Ji ir telšiškiai stovėdami su Lietuvos ir Baltarusijos vėliamois labai paįvairino ir prasmingumo suteikė ..Laisvės keliui”.Tai buvo lyg Vilniuje iki Medininkų bestęsiančio kelio dalelė.

Komentarai nepriimami.