Po tėviškės laukus

Alvydas Šimkus ūkininkauja gimtinėje.

Alvydui Šimkui ne artėjantis gimtadienis rūpėjo, kai jį aptikome besidarbuojantį didžiuliame lauke, kur buvo rulonuojama žolė. Šiemet tokie metai, kad žemelė po kelis kartus nešykšti savo žaliuoju vešlumu ūkininkų pamaloninti. Darbas darbą vijo, todėl ūkininkas skubėjo saugiau suvežti rulonus, kad į laukus atskrendančios varnos jų savo aštriais snapais neprakiurdintų.

Algirdas Dačkevičius

Telšių rajono Upynos seniūnijos Gintenių kaimas — Alvydo gimtinė. Ūkininkas, iššokęs iš traktoriaus, mostelėjo ranka į lauko tolymę, kur senais laikais stovėjo didelis dviejų galų gyvenamasis tėvonijos namas. Jį, vykstant vienkiemių naikinimo „melioracijos vajui“, tėvas galingais traktoriais parsitempė į gyvenvietę.
Alvydas gimtinėje — jau apie 40 metų. Kai 1981-aisiais grįžo iš tuometės privalomos karinės tarnybos armijoje, taip čia ir pasiliko. Dirbo veterinarijos felčeriu, vėliau ėmėsi savarankiškai ūkininkauti.
Sumanumas ir darbštumas lėmė akivaizdžių pokyčių, leidusių Onai ir Alvydui Šimkams sukurti stiprų pienininkystės ūkį, o ir grūdininkystė — ne paskutinėje vietoje. Šeima nuo seno bendradarbiauja su „Žemaitijos pienu“ ir vertina sąžiningą partnerystę. Patys irgi stengiasi pieno perdirbėjų nenuvilti, todėl tiekia aukštos kokybės pieną. Jau skelbėme laikraštyje, kad už praėjusius metus Šimkų ūkis tarp pieno ūkių, bendradarbiaujančių su „Žemaitijos pienu“, pasiekė geriausių rezultatų pagal visus vertinimo kriterijus.
Šie metai irgi ne blogesni. Už antrąjį šių metų ketvirtį pagal pieno kokybę ir produktyvumą Alvydo Šimkaus ūkis pripažintas geriausiu tarp ūkių, „Žemaitijos pienui“ per dieną parduodančių nuo 2000 kg ir daugiau natūralaus pieno. Jo vidutinis baltymingumas — 3,39 proc., o vidutinis riebumas — 4,26 proc. Ūkis dalyvauja kasdienėje pieno mėginių paėmimo tvarkoje, o karvių banda kontroliuojama.
Šiuo metu šeima laiko apie 170 galvijų, iš kurių apie 100 piendavių. Joms parūpinama savų kokybiškų pašarų, dėl to ir pieno kokybė puiki. Sėjama ne tik javų, bet ir kukurūzų, pupų. Ūkininkas pastebėjo, jog labai svarbu gerai prižiūrėti piendaves. Fermoje jos vaikšto palaidos, o guli ant gilaus — apie 30 centimetrų — šiaudų kraiko. „Karvių ausys turi kyšoti iš šiaudų, tada jos jausis kuo puikiausiai“,— prisiminė vokišką technologiją šeimininkas. Žinoma, norint taip piendaves palepinti, reikia turėti pakankamai šiaudų, kurių sunaudojama apie 1000 rulonų.
Šeima užaugino ketvertą atžalų, bet niekas kol kas į ūkinius darbus nesidairo. Alvydas irgi iš gausios šeimos — šešetuko. Šiuo metu jam prie darbų talkina brolis ir sesuo. Ūkininkas gyrė geras melžėjas, ūkyje darbuojasi ir du gyvulių šėrikai.
Ūkininkaudama šeima stengėsi visas investicijas skirti ūkio plėtrai. Nuolatos ieškoma būdų kuo efektyviau ūkininkauti. Šeimininkas džiaugiasi pasistatęs grūdų džiovyklą, tad gali neskubėti parduodant grūdus, o išlaukti, kai jų kaina rinkoje geriausia. Pasak jo, savo gyvenimo buities pagerinimo reikėjo palaukti. „Apie 30 metų išgyvenome sename name, kol pasistatėme naują“,— parodė erdvų pastatą pašnekovas.
Alvydo po visų darbų laukia ir bitutės. „Turime jų septynis avilius, tai medaus niekuomet netrūkstame“,— šypsodamasis sakė šeimininkas.
Darbštų ūkininką su 60-uoju gimtadieniu pasveikino Lietuvos pieno ūkių asociacijos administracijos atstovė Jolanta Lekienė, palinkėdama jam ir toliau taip sėkmingai ūkininkauti.