Auksinio rudens taku…

Šiemet garbingą sukaktį mini ilgą laiką Telšių 3-iojoje vidurinėje mokykloje (dabartinė „Germanto“ progimnazija) dirbusi mokytoja, direktoriaus pavaduotoja Birutė Natalija Moncevičienė. Buvę mokiniai, kolegos mena jos vedamas matematikos pamokas, mėgstamą griežtą tvarką, mokyklai nuveiktus darbus.

Birutė Natalija Januškevičiūtė-Moncevičienė gyvenimo kelią pradėjo 1930 metais spalio 14 dieną Akmenės rajone, Dabikinės kaime. Šeimai persikėlus gyventi į Telšius, čia baigė pradinę ir vidurinę mokyklas. 1950-1952 metais studijavo Šiaulių mokytojų institute, fizikos-matematikos fakultete. Baigusi studijas, pagal paskyrimą trejus metus dirbo Kalvarijoje. Jaunoji pedagogė tobulinosi toliau ir įstojo į Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, kur įgijo matematikos mokytojos specialybę. Po studijų gavo paskyrimą į Salantus, kur dirbo dvejus metus. Nuo 1959 metų Birutė Natalija Moncevičienė dirbo Telšių miesto mokyklose: mokymo dalies vedėja tuometėje Darbininkų jaunimo mokykloje, matematikos mokytoja Žemaitės vidurinėje mokykloje.
1961-aisiais metais, kai nauja vidurinė mokykla kvietė mokinius mokytis, o mokytojus — dirbti, jau pedagoginės patirties turinti B.N.Moncevičienė pravėrė 3-iosios vidurinės mokyklos duris. Šiai mokyklai ji paskyrė net 30 metų. Iš pradžių mokytoja mokė matematikos. Siekė, kad mokiniai suprastų dėstomą dalyką, logiškai mąstytų, įgytų tvirtus pagrindus mokykloje, todėl buvo reikli ir griežta. Po šešerių darbo metų B.N.Moncevičienė paskiriama mokyklos direktoriaus pavaduotoja auklėjimo mokymo reikalams. 25 metus ja sėkmingai dirbo: buvo atsakinga už metodinį darbą, puikiai vadovavo mokytojų gerosios pedagoginės patirties sklaidai, entuziastingai organizavo dalykines savaites. Daug pastangų pavaduotoja įdėjo telkdama pedagogų kolektyvą mokinių mokymosi pažangumui kelti.
Principinga, dalykiška, didelės erudicijos pedagogė turėjo autoritetą mokyklos kolektyve ir tarp rajono mokytojų. Ir šiandien buvusios kolegės prisimena B.N.Moncevičienę: ji teisinga, sąžininga, reikli sau ir kitiems, dalykiška, turinti humoro jausmą. Nors buvo matematikė, turėjo dovaną gražiai ir sklandžiai kalbėti. To neprarado ir dabar. Susitikusi kolegas, bendraamžes, maloniai su visais bendrauja.
Dabar Birutė Natalija Moncevičienė gėrisi ramiu, saulėtu rudeniu. Ją džiugina duktė Daina, sūnus Arimantas, užaugę vaikaičiai. Palankus ir dosnus likimas dovanoja gražias, prasmingas dienas… Tad garbingo Jubiliejaus proga norisi palinkėti, kad Jūsų įspūdinga, įvairiaspalvė gyvenimo puokštė ilgai žydėtų, joje vis skleistųsi nauji žiedai, suteikiantys palaimingą būties pilnatvę. Saulėto, šilto, be audrų ir liūčių auksinio rudens, gerbiama Birute Natalija Moncevičiene!

Telšių „Germanto“ progimnazjos kolektyvas