Gerasis viešasis administravimas Savivaldybėje. Koks jis?

Ne kartą rašėme, kad meras Kęstutis Gusarovas, tuometis Savivaldybės administracijos direktorius Imantas Motiejūnas, nesilaikė Visuomenės informavimo įstatymo, neatsakydami, laiku neatsakydami, neišsamiai atsakydami į „Kalvotosios Žemaitijos“ klausimus. Mes tai vertinome kaip keršto formą „Kalvotajai Žemaitijai“. Todėl praėjusių metų vasarą du kartus teko kreiptis į Seimo kontrolierių. Po jo pradėtų tyrimų Savivaldybės administracija tapo stropesnė. Tačiau, pasirodo, „gerojo viešojo administravimo“ praktika Telšių rajono savivaldybėje nėra lengvai įdiegiama.

Alvydas Ivoncius

Atsakė tik Akmenės rajono meras
Pernai Seimo kontrolierius, atlikęs du tyrimus, 2020 metų lapkričio 12 ir gruodžio 4 dienos pažymose parašė, kad Savivaldybė, kartu su meru ir Savivaldybės administracija, pažeidžia išsamumo, atsakingo valdymo, gero administravimo principus. Seimo kontrolierius pateikė Savivaldybei rekomendacijas, kad, nagrinėjant asmenų raštus, būtų laikomasi išsamumo, atsakingo valdymo, gero administravimo principų; atsakymai būtų pateikiami laikantis teisės aktuose nustatytų terminų; imtis priemonių, kad atsakymai į klausimus būtų pagal klausimo turinį, laikantis išsamumo principo.
Deja, ne vien žurnalistai kartais laiku negauna arba iš viso negauna atsakymų. 2020 metų lapkričio 23 dieną iniciatyvinė grupė „Gamta ir ramybė mums ir mūsų vaikams“ kreipėsi į Akmenės, Mažeikių, Telšių ir Šiaulių rajonų merus, savivaldybių tarybas dėl numatomo steigti karinio poligono. Gerojo viešojo administravimo praktika, pagaliau ir paprasčiausias padorumas, dėmesingumas piliečių iniciatyvoms įpareigoja politikus bent pranešti žmonėms, kas bus daroma, gavus jų prašymus. Iniciatyvinė grupė gavo tik Akmenės rajono mero atsakymą, o Telšių, Mažeikių ir Šiaulių rajonų merams bei taryboms, matyt, įsišaknijęs įprotis aplaidžiai vertinti piliečių prašymus. Nors, kaip minėta, Telšių rajono savivaldybė buvo gavusi Seimo kontrolieriaus pažymas, kuriose konstatuota, kad kai kuriais atvejais nesilaikoma gerojo viešojo administravimo.
Minėta iniciatyvinė grupė laiku negavo jokio atsakymo iš Telšių rajono savivaldybės mero ir administracijos. Tiesa, grupės kreipimasis buvo pateiktas Tarybos nariams. Anie pasamprotavo, o iš samprotavimų buvo akivaizdu, kad kai kurie išrinktieji menkai žino, kas dėl numatomo steigti poligono vyksta. Buvo nutarta kreiptis dėl informacijos į Krašto apsaugos ministeriją. Tačiau iniciatyvinės grupės nariams apie tokį sprendimą informacija nebuvo pateikta.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 11 (10323)

2 Komentarai

  1. Kažkaip nesuprantu, kiek reikia turėti viduje visokio brudo, kad neatsakyti į žurnalistų klausimus. Suprantu, jie parašo to ko valdininkas nenori, bet būti darželinuko lygmenyje ir pagrūmoti, kad va jūs kaip, tada ir aš va taip…menkystos…jokios savigarbos…

  2. Pritariu Jums „Tai”.Didžiulė gėda Telšiams už turimą valdžią,ypač viršūnėles.Ne geresnę turėjom ir praėjusią,manau ir kitas buvusias…Musiau,kaip sako,tik tokios ir esame verti.Net teisėsauga mūsų nevertina nes neranda ko prikibt prie vagių kurie parsiduoda už peiliuką arba mobiliaką.Gerai jei dar jie neprisiteis kompensacijos „už šmeižtą”,bet tada yra žinančių kaą reiškia 10 procentų „Otkatas”.Yra žmonių davusių,yra ir girdėjusių kaip davusieji „dyvijasi” kaip drąsiai nusipelnusieji ima TAI asmeniniam „įsisavinimui”

Komentarai nepriimami.