INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINAMĄ PROJEKTĄ „Socialinio būsto fondo plėtra įsigyjant butus“

Telšių rajono savivaldybės administracija (toliau — Administracija) nuo 2016 m. vykdo projektą „Socialinio būsto fondo plėtra įsigyjant butus“ (toliau — Projektas). Projekto pagrindinis tikslas — padidinti Telšių rajono savivaldybės socialinio būsto fondą, apsirūpinti būstu asmenis ir šeimas, turinčias teisę į socialinio būsto nuomą.
Įgyvendinant projektą, buvo planuojamas vieno, dviejų, trijų kambarių butų pirkimas Telšių ir Varnių miestuose, Tryškių ir Luokės miesteliuose — iš viso planuota nupirkti 59 socialinius būstus, kurių bendras plotas būtų apie 2 828 kv.m. Šiam Projektui įgyvendinti skirta 864,7 tūkst. Eur, iš kurių 735,0 tūkst. Eur — Europos Sąjungos lėšos.
Šiuo metu, per visą Projekto įgyvendinimo laikotarpį, Administracija nupirko 28 butus: 6 vieno kambario, 16 dviejų kambarių ir 6 trijų kambarių butus. Varnių mieste įsigytas 1 trijų kambarių butas. Įsigyti butai išsidėstę per visą Telšių miestą. Vien tik butams įsigyti iš Projekto lėšų ir Savivaldybės biudžeto lėšų jau panaudota 623,0 tūkst. Eur. Dar apie 20,0 tūkst. Eur panaudota už atliktą turto vertinimą bei notaro paslaugoms apmokėti. Projektui įgyvendinti liko apie 220,0 tūkst. Eur.
Pirkimai yra vykdomi pagal Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas socialinių būstų skelbiamų derybų būdu pirkimų sąlygas. Pirkimus vykdo Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta butų pirkimo komisija.
Vadovaujantis Projekto finansavimo ir administravimo sutartimi, Projekto įgyvendinimas baigiasi jau š.m. birželį. Atsižvelgiant į Projektui skirtų lėšų likutį, planuojama įsigyti dar bent 8 butus. (Telšių r. sav. inf.)