Valdančioji koalicija netvirta ir netgi išklibusi

Trečiadienį įvyko Savivaldybės tarybos neeilinis posėdis. Po emocijų proveržių, „pašaudymo“ replikomis, iš pareigų buvo atleisti mero pavaduotojas Kazys Lečkauskas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Almantas Lukavičius. Mero pavaduotoju išrinktas Mantas Serva, o štai Rimanto Adomaičio paskirti Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju valdantiesiems nepavyko. Pasirodo, tarp valdančiųjų atsirado vienas „eretikas“, todėl Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo kėdė kol kas lieka tuščia, o biudžete liks daugiau pinigų.

Alvydas Ivoncius

Abejojo, ar posėdis teisėtas
Neeilinis Tarybos posėdis buvo gerokai kitoks nei kiti. Diskusijos vyko nuotoliniu būdu, o balsuoti, frakcijoms nustatytu laiku, Tarybos nariai privalėjo susirinkti Savivaldybėje.
Pačioje posėdžio pradžioje pažiro kibirkštys. Kęstutis Trečiokas merui priminė pateikęs paklausimą dėl posėdžio teisėtumo, tačiau atsakymo negavęs ir jo paklausimas nepateiktas Tarybos nariams. K.Trečiokui teko patirti tai, ką plačiai praktikavo ankstesnė valdančioji koalicija, meras, Savivaldybės administracijos vadovai — formalizmą, biurokratišką atsainumą. K.Gusarovas pareiškė, kad pagal reglamentą jis turėjo pateikti paklausimą prieš dvi dienas iki posėdžio pradžios. Anot K.Gusarovo, iki posėdžio pradžios dar nebuvo praėjusios dvi dienos, todėl K.Trečioko paklausimas dėl posėdžio (kuris jau bus pasibaigęs!) teisėtumo bus pateiktas kitam Tarybos posėdžiui. K.Trečiokui abejonių kėlė tai, kad vienu metu Tarybos nariai turės priimti du sprendimus — balsuoti, gavę du biuletenius, dėl mero pavaduotojo skyrimo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo atleidimo. Be to, K.Lečkauską iš pareigų buvo numatyta atleisti atviru, o ne slaptu balsavimu.
K.Trečiokas, Algirdas Žebrauskas, Tomas Lekavičius, Jolanta Rupeikienė, Algirdas Tarvainis abejojo ir piktinosi, ar buvo padoru ir teisėta surengti balsavimą dėl atleidimo ir paskyrimų karantino metu. Jiems atsakyta, kad bus laikomasi visų saugumo reikalavimų. Kalbėjusieji tikino, kad valdantieji, nieko nepaisydami, taikosi kuo greičiau gauti pareigas.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 15 (10327)

1 komentaras

  1. Mantas Serva kuklus žmogus. Beveik prieš dešimt metų jis vadovavo grupei jaunimo, kuri čia Telšiuose, kūrė internetinį socialinį tinklapį reafamily, bet darbas liko nebaigtas jaunimas emigravo… ir Telšiai neturi savo ,,Cukerbergo,,

Daugiau nekomentuojama.