Telšių rajono savivaldybė informuoja

Vaikų žaidimų aikštelių įrangai įsigyti 2021 metais lėšos skirtos šioms įstaigoms:
1. Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijai — 3 500 eurų;
2. Telšių r. Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijai — 7 000 eurų, iš jų — 3 500 eurų, gimnazijos ikimokyklinės grupės ir 3500 eurų Kaunatavos skyriui;
3. Telšių „Atžalyno“ progimnazijai — 7 000 eurų, iš jų — 3 500 eurų Žarėnų skyriui ir 3500 eurų — Ryškėnų skyriui;
4. Telšių r. Nevarėnų pagrindinei mokyklai — 3 500 eurų;
5. Telšių lopšeliui-darželiui „Žemaitukas“ — 5 000 eurų įrangai, kuri bus skirta vaikams, turintiems specialiųjų poreikių.

Telšių rajono savivaldybės inf.