Telšių meno mokyklos veikla: nuotolis nesutrukdė skinti laurų

Telšių meno mokyklos dailės skyriaus absolventai su mokytoja Irena Siauriene.

2020 m. Telšių rajono Savivaldybės tarybos sprendimu įvyko mokyklų reorganizacija: buvo sujungtos Telšių muzikos, Telšių dailės bei Luokės muzikos ir dailės mokyklos. Veikia ir mokyklos skyriai Varniuose, Tryškiuose, Nevarėnuose. Iš viso mokykloje mokosi per 600 įvairaus amžiaus moksleivių, pasirinkusių skirtingas ugdymo programas — nuo ankstyvojo ugdymo iki suaugusiųjų saviraiškos.

Justina Lukošienė

Šį pavasarį įvairias muzikos ir dailės programas baigė didelis būrys absolventų: Muzikos skyrių — 49, o Dailės — 20 mokinių. Jie pirmieji gavo neformaliojo ugdymo pažymėjimus, kuriuose nurodytas naujas mokyklos pavadinimas — Telšių meno mokykla. Mokslo metams einant į pabaigą, meno mokyklos darbuotojų kolektyvas su viltimi laukia naujų mokslo metų, mokinių ir kontaktinio darbo.

Dailės skyriuje — kūrybiškumo pliūpsniai
Nuo balandžio 23 dienos iki birželio 23 dienos Telšių meno mokyklos dailės skyriaus 17 mokinių kūrybos darbai dalyvauja tarptautinėje internetinėje parodoje http://www.arelart.com Ankaroje (Turkija). Ji skirta nacionalinės vaikų dienos progai ir vadinasi „Rytojaus dailininkai“. Parodoje dalyvauja vaikų darbai iš Australijos, Baltarusijos, Brazilijos, Čilės, Juodkalnijos, Indijos, Irano, Kosovo, Kubos, Lietuvos, Norvegijos, Turkijos, Kipro ir JAV. Mokinių mokytoja — V.Šepikaitė. Taip pat dalyvaujama miesto ir respublikiniuose renginiuose: 2021 m. kovą Telšių kultūros centro organizuotame persirengėlių kaukių kūrybos konkurse „Užgavieniu muona“; 2021 m. kovo 24 d. respublikiniame Šv. Kazimiero statulėlės konkurse, Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje (mokytoja I.Siaurienė); 2021 m. balandžio 20 d. respublikiniame mokinių gamtos konkurse „Mozaika“ Klaipėdos vaikų laisvalaikio centre (mokytojos I.Siaurienė, N.Antušaitė); parodoje-konkurse „Su Motinos diena“, kurios organizatoriai Valstybinė vaikų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba.
2020 m. nuo sausio iki kovo Biržuvėnų dvaro sodyboje eksponuota Telšių meno mokyklos dailės skyriaus mokinių darbų paroda. Darbai buvo sukurti kūrybinėje vasaros veikloje „Žemaitijos palikimų spalvos“, per kurią moksleiviai buvo skatinami domėtis Žemaitijos dvarų istorija (konkrečiai kalbant, Biržuvėnų, Renavo ir Plinkšių dvarų). Sukurti 28 tapybos darbai. „Biržuvėnų dvaro administracijai labai patiko mokinių piešiniai su dvaro pastatais, todėl, suderinus su Telšių dailės mokyklos direktoriumi, mokiniais ir jų tėveliais, keli mokinių darbeliai buvo padovanoti Biržuvėnų dvaro sodybai. Šiuo metu mokinių darbai jau reprezentuoja mokyklą ir dvarą magnetukų, raktų pakabukų pavidalu“,— pasakojo vyr. mokytoja S.Šiškauskienė.
Tų pačių metų birželio pirmas dvi savaites po pirmojo karantino apribojimų Telšių dailės mokykloje mokiniai dalyvavo vasaros plenere. Vyr. mokytoja S.Šiškauskienė dirbo su 2 klasės mokinėmis (12-14 metų) tema „Susipažinkime — arklio kailio spalvos“. Edukaciniai užsiėmimai pradėti Telšių muziejaus ALKA Žemaičių kaimo ekspozicijoje. „Muziejaus darbuotojai labai draugiškai mus priėmė. Vaikai kelias dienas stebėjo gyvus žirgus, bendravo su jais, juos eskizavo. Tai buvo tikra atgaiva po ilgų nesimatymo savaičių. Vėliau mokykloje mokinės kūrė savo stilizuotas kompozicijas ir jas tapė ant senų piešimo lentų. Arklio kailio spalvų žinoma apie 20, šio plenero metu buvo nutapyti 7 skirtingų kailio spalvų arkliai. Mokinių darbai iškeliavo į Biržuvėnų dvaro sodybą ir puošia rekonstruotas arklides. Nuoširdžiai tikimės gražaus bendravimo ir bandysime laikas nuo laiko papildyti darbų kolekciją naujais „žirgeliais“. Ačiū Telšių muziejaus ALKA Žemaičių kaimo ekspozicijos ir Biržuvėnų dvaro sodybos administracijai bei darbuotojams už suteiktas galimybes ir gražią draugystę“,— dėkojo mokytoja S.Šiškauskienė.
2020 m. spalį TŠC buvo išeksponuota mokinių piešinių paroda „Spalvingosios pasakos“. 2021 m., atlaisvinus karantino apribojimus, parodą nutarta palikti, kadangi, prasidėjus karantinui, ją pamatė vos kelios seminare dalyvavusios grupės. „Kompozicijos pamokose buvo nagrinėjama lietuvių grafika ir jos specifika. Mokinius ypač sudomino įdomi savito braižo 7-ojo dešimtmečio lietuvių dailininkė Aspazija Surgailienė. Ji savo kūriniuose savitai interpretavo liaudies raižinių tradicijas. Dailininkės kūriniams būdingas dekoratyvumas, stambių apibendrintų formų plastika, ryškaus kontūro piešinys, įvairių spalvų niuansai, stambus štrichas. Mokiniai nusprendė pamėginti sukurti spalvotas grafines iliustracijas pasakoms. Šitaip gimė visa serija „Spalvingosios pasakos“ piešinių“,— kalbėjo apie parodos koncepciją S.Šiškauskienė.
2021 m. mokslo metų pradžioje nuspręsta suorganizuoti asmeninę mokinio Ąžuolo Pusvaškio parodą Telšių Karolinos Praniauskaitės bibliotekoje. Pasak mokytojos S.Šiškauskienės, mokinys tikrai gabus, kruopščiai dirbantis visas užduotis, jas atlieka nuosekliai ir labai taikliai. „Jis labai stengiasi įsiklausyti į mokytojų pastebėjimus ir pastabas. Ąžuolo darbai visada išbaigti, gražiai suderintomis spalvomis, taikliai pasirinkta atlikimo technika. Jau mokindamasis dailės mokykloje priešmokyklinėse klasėse, mokinys pasižymėjo savo kūrybiškumu džiugindamas mokytoją. Kaip paskatinimas, pirmą kartą nuspręsta suorganizuoti vieno mokinio asmeninę darbų parodą“,— dėstė pedagogė.