SKELBIAMAS BUTO PIRKIMAS

Perkančioji organizacija: Telšių rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 180878299).
Adresas, telefonas, faksas: Žemaitės g. 14, Telšiuose, (8~444) 52229.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Perkamas gyvenamosios paskirties butas
Pasiūlymai su reikalaujamais dokumentais priimami iki 2021 m. liepos 7 d. 17 val.
Vokai su pasiūlymais atplėšiami komisijos posėdyje, kuris vyks 2021 m. liepos 8 d.
Pasiūlymai ir kiti dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.
Kandidatas užklijuotame voke su užrašu „Buto Telšių mieste pirkimo konkursui“ Telšių rajono savivaldybės administracijos (Telšiai, Žemaitės g. 14) Teisės ir administravimo skyriaus specialistui, atliekančiam vieno langelio asmenų aptarnavimo funkcijas, pateikia:
1. Užpildytą pasiūlymo (pirkimo sąlygų 1 priedas) formą;
2. Buto nuosavybę patvirtinančius dokumentus (VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą ar kopiją);
3. Buto kadastrinių matavimų bylos kopiją;
4. Įgaliojimą, jei atstovauja ne buto savininkas;
5. Buto energetinio naudingumo klasės nustatymo pažymos kopiją (jei VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše buto energetinė klasė užregistruota, pažymos pateikti nereikia).
Kandidatai pirkimo sąlygas ir kitus dokumentus, susijusius su buto pirkimu, gali gauti Telšių rajono savivaldybės administracijoje (Žemaitės g. 14, Telšių m., kreiptis į Teisės ir administravimo skyriaus specialistą, atliekantį vieno langelio asmenų aptarnavimo funkcijas) arba internetiniame puslapyje www.telsiai.lt.
Išsamesnė informacija telefonu (8~444) 56173.
Telšių rajono savivaldybės informacija