SKELBIAMAS NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PIRKIMAS

Perkančioji organizacija: Telšių rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 180878299).
Adresas, telefonas, faksas: Žemaitės g. 14, Telšiuose, (8~444) 52229.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Perkami nekilnojamieji daiktai (gyvenamieji namai):
I. Pirkimo dalis — gyvenamasis namas Telšių mieste arba Telšių priemiestinėse apylinkėse (Degaičiuose, Rainiuose, Viešvėnuose, Ryškėnuose), nutolusiose nuo Telšių miesto ne daugiau kaip 10 km.
II. Pirkimo dalis — gyvenamasis namas Telšių mieste arba Telšių priemiestinėse apylinkėse (Degaičiuose, Rainiuose, Viešvėnuose, Ryškėnuose), nutolusiose nuo Telšių miesto ne daugiau kaip 10 km.
Pasiūlymai su reikalaujamais dokumentais priimami iki 2021 m. liepos 8 d. 17 val.
Vokai su pasiūlymais atplėšiami komisijos posėdyje, kuris vyks 2021 m. liepos 9 d.
Pasiūlymai ir kiti dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.
Kandidatas užklijuotame voke su užrašu: „Gyvenamojo namo Telšių mieste arba priemiestinėse apylinkėse pirkimo konkursui“ Telšių rajono savivaldybės administracijos (Telšiai, Žemaitės g. 14) Teisės ir administravimo skyriaus specialistui, atliekančiam vieno langelio asmenų aptarnavimo funkcijas, pateikia:
1. Užpildytą pasiūlymo (pirkimo sąlygų 1 priedas) formą;
2. Namo nuosavybę patvirtinančius dokumentus (VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą ar kopiją);
3. Namo kadastrinių matavimų bylos kopiją;
4. Įgaliojimą, suteikiantį teisę atstovauti namo savininkui (jeigu reikia);
5. Namo energetinio naudingumo klasės nustatymo pažymos kopiją (jei VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše namo energetinė klasė užregistruota, pažymos pateikti nereikia).
Kandidatai pirkimo sąlygas ir kitus dokumentus, susijusius su namų pirkimu, gali gauti Telšių rajono savivaldybės administracijoje (Žemaitės g. 14, Telšių m., kreiptis į Teisės ir administravimo skyriaus specialistą, atliekantį vieno langelio asmenų aptarnavimo funkcijas) arba internetiniame puslapyje www.telsiai.lt.
Išsamesnė informacija telefonu (8~444) 56173.
Telšių rajono savivaldybės informacija