Medikai paminėjo savo profesinę šventę

Aukojamos šv. Mišios už medikų bendruomenę.

Joninių išvakarėse Žemaitijos kaimo muziejuje jau 18 kartą savo profesinę šventę paminėjo Regioninės Telšių ligoninės darbuotojai. Iš pradžių medikų bendruomenė dalyvavo šv. Mišiose, o vėliau susibūrė įrengtoje stovykloje, kur garbūs šventės svečiai sveikino ir apdovanojo šios kilnios profesijos atstovus. Šventėje skambėjo dainos, buvo dalinamasi suneštinėmis vaišėmis, šokama bei linksminamasi iš visos širdies.

Justina Lukošienė

Kvietė atsiverti Dievo veikimui
Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius šv. Mišių metu pasidžiaugė gerėjančia pandemijos situacija bei palinkėjo medikams sveikatos ir Dievo palaimos. Pasak dvasininko, daug gražių žodžių yra pasakyta apie tikėjimą, tačiau neseniai išgirsta viena nuomonė jam pasirodė taikliausia. „Ta nuomonė skelbia, jog tikėjimas — tai informacijos priėmimas iš patikimo informatoriaus. Vienas iš tokių kalbėtojų buvo Jėzus Kristus. Galbūt ne viską aš suprantu, yra daug klausimų, kurių aš nežinau, bet pasitikiu tuo, kuris man perteikė tą informaciją, nes tas informatorius yra patikimas. Jeigu aš nepasitikiu, tai aš turbūt ir negaliu tikėti, — svarstė Telšių vyskupas.
Tęsdamas savo pamokslą Algirdas Jurevičius sakė, kad nenorėjimą atsiverti transcendencijai, Dievo veikimui, galima sulyginti su klaustrofobija — uždarų, ankštų patalpų baime. Jo teigimu, kai pripažįstama tik tai, kas matoma, o pažinimas apribojamas tik materialiuoju pasauliu, tuomet papuolama būtent į tokio uždaro, klaustrofobiško pasaulio spąstus. „Dievas, kuris apsireiškia, atveria mums horizontus, išveda iš to materialaus pasaulio suvokimo gniaužtų. Tuomet mes išsigelbėjame iš to uždaro pasaulio, kad atsivertume Dievo veikimui“,— pabrėžė dvasininkas.
Sakralioms apeigoms įpusėjus, buvo prisiminta ir Pasaulinė ligonių diena, kurios nepavyko paminėti vasario 11-ąją. Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius ta proga skaitė Popiežiaus Pranciškaus šiai dienai skirtą žinią, kurioje akcentuotinas ypatingas žmonių tarpusavio artumas būti šalia ligonio.
„Tas artumas gali būti ne tik asmeninis, bet ir bendruomeninis. Popiežius labai aukštai vertino medikų indėlį į pandemijos suvaldymą, tad Bažnyčios vardu noriu padėkoti už tai, jog gydote, gelbėjate žmones, ir meldžiu jums visiems Dievo palaimos, stiprybės, sveikatos, kad daugiau mūsų neištiktų tokie sunkūs išbandymai“,— dėkojo Jo Ekscelencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius.
Regioninės Telšių ligoninės kapelionas prelatas Juozas Šiurys savo ruožtu pakvietė medikų bendruomenę bei susirinkusius garbius svečius į artėjančius Žemaičių Kalvarijos atlaidus vieniems už kitus pasimelsti.
Po pamaldų žodį tarė Regioninės Telšių ligoninės direktorė Jovita Seiliuvienė, kuri padėkojo Jo Ekscelencijai Telšių vyskupui Algirdui Jurevičiui už aukotas šv. Mišias Telšių ligoninės medikų bendruomenei, taip pat prelatui Juozui Šiuriui už iniciatyvą, kviečiant dvasininkus į medicinos darbuotojų šventę. „Kai vyko šv. Mišios, pažvelgus į dangų, į linguojančius medžius, atrodė, kad Dievas mus girdi“,— sakė ligoninės vadovė ir įteikė atminimo dovanų atvykusiems dvasininkams.

Sveikinimai ir padėkos
Kaip ir kiekvienais metais, pasveikinti medikus su jų profesine švente atvyko LR Seimo narys Valentinas Bukauskas bei jo kolegė — Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė.
Pirmoji sveikinimo žodžius medikų bendruomenei dalijo Rimantė Šalaševičiūtė, kuri pasidžiaugė, kad nuo 2020 metų Regioninėje Telšių ligoninėje dirba net 16 naujų specialistų, jog pandemijos metu gydymo įstaiga sugebėjo įvykdyti numatytus projektus bei atnaujino aparatūrą. Besidžiaugdama gerais ligoninės rezultatais, Seimo narė pirmiausia apdovanojo direktorę Jovitą Seiliuvienę, o padėkos raštus šįkart įteikė ne medikams, o, anot jos, tiems, kurie padėjo gydytojams geriau dirbti: Regioninės Telšių ligoninės Sveikatos statistikos skyriaus vedėjai Giedrei Klapatauskienei, Klinikinės diagnostinės laboratorijos vedėjai Natalijai Petrulienei, ligoninės vaistinės vedėjai Vitai Sivickienei, bendrosios praktikos slaugytojai Vilmai Ribinskienei bei vyr. finansininkei Rositai Fabijonavičiūtei. „Sėkmės darbuose ir dar geresnių rezultatų“,— palinkėjo LR Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė.
Po to žodis buvo suteiktas LR Seimo nariui Valentinui Bukauskui, kuris pirmiausia padėkojo Jo Ekscelencijai Telšių vyskupui Algirdui Jurevičiui už prasmingą pamokslą apie tikėjimą ir pasitikėjimą. Kreipdamasis į visus susirinkusius medikus, politikas teigė, kad tiki ir pasitiki kiekvieno iš jų stiprybe, sugebėjimais ir atsakomybe. „Aš noriu padėkoti šiais metais ne asmenims, o kolektyvams, nes tik jūsų bendras susitelkimas gali išgelbėti gyvybę, pastatyti žmogų ant kojų ir išleisti į tolimesnį gyvenimą“,— akcentavo Valentinas Bukauskas bei įteikė padėkos raštus Regioninės Telšių ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos, Reanimacijos skyrių personalams ir vedėjams, COVID-19 padalinio bei Klinikinės diagnostinės laboratorijos personalams ir vedėjams. Taip pat pasveikino visus Jonus ir Janinas, esančius Regioninės Telšių ligoninės darbuotojų gausiame kolektyve, bei perdavė didelį krepšį vaisių visai susirinkusiai medikų bendruomenei. Tokią pat dovaną, kupiną vitaminų, medicinos darbuotojams perdavė ir Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas.
Pasisakius garbiems šventės svečiams, Regioninės Telšių ligoninės direktorė Jovita Seiliuvienė, pasinaudodama proga, padėkojo visiems ligoninės darbuotojams ir padėkos raštais už nuoširdų ir sąžiningą darbą bei lojalumą įstaigai apdovanojo Daivą Neniškienę, Raimondą Dargužį, Rasą Petrauskienę, Aušrą Jarmontovičienę, Vytautą Miškinį, Petrą Valuckį, Neringą Raišutienę, Bronę Kelpšienę, Loretą Kumžienę, Ingą Gumuliauskienę, Laimą Bedaugienę, Ritą Lileikienę, Jūratę Navickytę, Daivą Paškauskienę.
„Noriu visiems labai žemai nusilenkti už tai, jog dirbame kaip kumštis, kad palaikome ir mylime vieni kitus. Nesusvetimėkime, nenutolkime vieni nuo kitų, tiesiog žinokime, kad ligoninė yra mūsų antrieji namai“,— kalbėjo gydymo įstaigos vadovė.