„Palaiminti taikios širdies“

Rainių kankinių nužudymo vietoje dalyvavo daug garbių svečių.

Birželio 25-ąją Rainiuose ir Telšiuose įvyko 80-ųjų Rainių tragedijos metinių minėjimo renginiai „Palaiminti taikios širdies“. Rainių kankiniai pagerbti miškelyje prie Rainių, Rainių Kančios koplyčioje, Telšių senosiose kapinėse, prie buvusio kalėjimo Telšiuose. Vėliau buvo aukojamos šv. Mišios Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje, o minėjimo renginius vainikavo Telšių miesto amfiteatre vykęs koncertas „Dievo dovana, Lietuva, esi“.

Justina Lukošienė

Pirmojoje minėjimo dalyje, kuri vyko Rainių miškelyje, LR Prezidento Gitano Nausėdos kalbą perskaitė Respublikos Prezidento Švietimo, mokslo ir kultūros grupės vyriausioji patarėja Jolanta Karpavičienė, į susirinkusius kreipėsi LR Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė, kuri teigė, kad Rainiai — tai dar vienas liudininkas, rodantis, kokia didelė laisvės kaina.
„Kiekviena skaudžius įvykius menanti vieta yra unikali, kaip ir žmonės, kurie jose kentėjo. Jokiais racionaliais argumentais negalime paaiškinti to, kas nutiko prieš 80 metų Rainiuose.  75 žmonės buvo ne tik nužudyti, bet ir žiauriai kankinami bei žeminami. Sunku net suvokti, kokia naikinimo mašina gali tapti žmogus, kurio širdyje ilgą laiką kaupiasi neapykanta ir įsitikinimas, kad kitas yra kliūtis, trukdis“,— sakė Ingrida Šimonytė.
Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas pastebėjo, kad, praėjus ir 80 metų, mūsų širdyse ir mintyse išlieka gili pagarba kentėjusiems ir dar gilesnė panieka kankintojams. „Ši skausmo istorija užrašyta ne tik knygose, tepalieka ji amžiams mūsų ir mūsų vaikų atmintyje, kaip istorija, pasmerkianti nusikaltimus žmonijai. O bendra šios dienos mūsų malda tebus dar vienas kuklus Rainių kankinių Atminimo ženklas“,— Rainių miškelyje kalbėjo meras Kęstutis Gusarovas.
Renginiuose taip pat dalyvavo garbūs svečiai: Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, LR Seimo nariai Audronius Ažubalis, Valentinas Bukauskas, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Rimantė Šalaševičiūtė, Telšių rajono savivaldybės tarybos nariai bei Administracijos vadovai, valstybinių įstaigų vadovai, žuvusiųjų artimieji, Lietuvos šaulių sąjungos nariai.
Telšių senosiose kapinėse pagerbtos Rainių tragedijos aukos ir sukalbėta bendra malda prie kankinių kapo. Renginių vedėjas poetas Marijus Budraitis bei teatro ir kino aktorė Jūratė Onaitytė skaitė giesmės, sugiedotos prieš 80 metų, laidojant kankinius, ištraukos tekstą. Giesmę išsaugojo Valerija Matijošaitienė.
„Galėjo atrodyti, kad istorijoje gėris pralaimi, jog nekaltieji su žemėmis sulyginami, kad tiesa yra giliai palaidota. Bet Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimas pakreipė istoriją teisingu keliu. Nekaltųjų kraujas tampa auka už Tėvynės laisvę, paslėpta tiesa tampa visiems regima ir akivaizdi“,— prieš sukalbant maldą, kalbėjo Jo Ekscelencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius.
Vėliau Šv. Antano Paduviečio katedroje Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius aukojo šv. Mišios už Rainių kankinius. Jose giedojo Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios „Schola Cantorum de Regina Pacis“ ansamblis (vadovas Vidmantas Budreckis), kuris taip pat atliko giesmę „Dieve, arčiau tavęs“ ir prie kankinių kapo Telšių senosiose kapinėse.
Minėjimo renginių baigiamoji dalis vyko Telšių miesto amfiteatre: surengtas koncertas „Dievo dovana, Lietuva, esi“. Koncerto pradžioje iškilminga procesija pagerbti visi tamsią 1941-ųjų birželio naktį nukankinti asmenys. Juos pagerbiant, padėta gėlių bei uždegta atminimo žvakelių šalia buvusio Telšių kalėjimo pastato.
Koncertavo dainininkė, muzikos pedagogė Vaida Genytė ir operos solistas Egidijus Bavikinas. Taip pat savo pasirodymais džiugino politinių kalinių ir tremtinių chorai bei senjorų šokių kolektyvai iš Kauno, Klaipėdos, Mažeikių, Panevėžio, Plungės, Radviliškio, Šilutės, Tauragės, Telšių ir Vilniaus.

1 Komentaras

Komentarai nepriimami.