Tarimasis su žmonėmis valdininkams mažai terūpi

Žemaitės g. 57 po daugiabučio namo langais ir eismui trukdančioje vietoje jau buvo iškasta duobė požeminiams konteineriams įrengti.

Pagirtina, kad Telšiuose įgyvendinamas projektas „Komunalinių atliekų infrastruktūros plėtra Telšių regione“, kurio metu įrenginėjamos požeminės ir pusiau požeminės atliekų surinkimo aikštelės, tačiau kai kurie „Kalvotosios Žemaitijos“ laikraščio skaitytojai bei gyventojai paprašė į šią naujovę pažvelgti jų akimis.

Algirdas Dačkevičius

Štai ką papasakojo Žemaitės gatvės 57 daugiabučio namo gyventoja: „Apie tai, kad ruošiamasi statyti konteinerius prie mūsų daugiabučio namo, žmonės sužinojo tik pradėjus darbininkams vežti į kiemą įrangą. Prieš tai nei apie tokius ketinimus, nei apie konteinerių statymo vietą gyventojai informuoti nebuvo. Tuomet jie suskubo rinkti parašus, kad nesutinka, jog konteineriai būtų statomi visai po langais.
Prašymas nuneštas Savivaldybės administracijos direktoriui Tomui Katkui. Tačiau tikriausiai jis nebuvo pastebėtas, todėl ir konteinerių įgyvendinimo planas pradėtas. Grįžus vieną dieną pietauti, pastebėjome po langais rausiamą duobę, vežamą požeminę įrangą. Suskubome aiškintis, kas vyksta. Paskambinus namą administruojančioms „Butų ūkio valdoms“ ir paklausus jų direktoriaus Artūro Liauzgino, ar jis žinojo apie šią situaciją ir kodėl nebuvome apie tai informuoti, atsakė žinojęs, tačiau niekuo negalintis padėti. Patarė kreiptis į Administracijos direktorių Tomą Katkų. Skambinome jam. T.Katkus patikino nematęs jokio rašto su gyventojų parašais ir pažadėjęs sustabdyti darbus.
Darbai buvo laikinai nutraukti — iki kitos dienos vidudienio. Kitą dieną grįžę pietų, kieme pamatėme nemažą būrelį valdininkų, kurie įrodinėjo gyventojams apie konteinerių naudą, vietos parinkimą ir panašiai. Žinoma, kadangi darbo diena, daugelis žmonių dirbo, todėl tik keli senjorai mėgino priešintis. Juk labai patogu darbus įgyvendinti slapta, „greituoju būdu“, kad vėliau ištaisyti nebūtų galimybių.
„Mes puošiame miestą, o jūs keliate bangas“,— sakė viena ponia. Vienas aršus vyriškis, paklaustas, ar statytų konteinerius po savo langais, atšovė, kad turintis nuosavą namą ir jam tai neaktualu. Vadinasi, kitiems gali lipti per galvas. Klausėme, kodėl nebuvo atsiklausta gyventojų dėl vietos konteineriams statyti. Atsakė, kad 10 metrų nuo namo yra jau Savivaldybės teritorija, kurioje jie gali elgtis kaip nori. O kada tą teritoriją tvarkė patys namo gyventojai, pjovė žolę, grėbė, sodino ir prižiūrėjo medelius, tai ką, buvo ne jų teritorija? O ir išvežti šiukšles atvažiavusi mašina turėtų sustoti vidury sankryžos, sudarydama kitiems vairuotojams begalę kliūčių.
Siūlėme įrengti konteinerius kitoje vietoje, žolynėlyje link vadinamųjų „kareivinių“. Griežtai pareikšta, kad nesaugu bus žmonėms nešti šiukšles per gatvę, o jei kokia nelaimė? Tarsi iki šiol jas nešėme ne per gatvę…
Sutinkame, kad gražinti miestą reikia, kad konteineriai šiuolaikiški, tačiau tinkamas vietos parinkimas taip pat svarbus. Juk kiekvieną kartą susiduriame su šiukšlių problemomis, kada netelpantys į konteinerius daiktai tiesiog sudedami šalia jų. O tai tikrai nepuošia aplinkos, juo labiau daugiabučio kiemo.
Duobė po dienos buvo užversta, užsėta žolė, o galėjo jos ir visai nebūti, žolynėlis ir toliau gražiai žaliuoti.
Po pokalbio su gyventojais aršusis vyriškis pareiškė, kad ir toliau galėsime gyventi apsiš…. su senaisiais konteineriais“,— baigė pasakojimą gyventoja.
Su panašia situacija susidūrė ir Rambyno g. 14, 14 A ir 16 A daugiabučių namų gyventojai, išvydę pakabintus skelbimus ir įbestą lentelę, nurodančią, jog bus įrengiami požeminiai šiukšlių konteineriai. Vieta parinkta tikrai neatsakingai, kur žmonės stato automobilius, o šalia ir vaikų žaidimo aikštelė. Be to, šie konteineriai būtų irengti prieš langus.
Dar prieš penketą metų žmonės buvo išsikovoję, jog senieji konteineriai būtų perkelti į kitą vietą, kur jie niekam netrukdė. Tada buvo atsižvelgta į žmonių prašymą. Gyventojų iniciatyva įrengta vaikų žaidimo aikštelė, o tuometis Telšių miesto seniūnas Kazys Lečkauskas pagelbėjo, įrengiant sūpynes. Dabar valdininkai visai šalia jų nori įrengti, jų nuomone, nė menkiausio kvapelio nepraleidžiančius šiukšlių konteinerius. Nereikia būti dideliu išminčiumi, jog nesuvoktum, kad smarvė ras kelia sklisti ir vaikai supsis, lydimi „smarvingo vėjelio“.
Nesusimąstoma ir apie tą mūsų visuomenės dalį, kuri nei rūšiuoja šiukšlių, nei stambiagabarites veža į atliekų surinkimo aikštelę. Ką reikėtų daryti, kai iš po nakties žmonės prieš langus pamatytų suverstus senus baldus ar kitokias šiukšles, kurios netilps į moderniuosius konteinerius. Taip ir riogsotų šiukšlynas per dienas, o valdininkai atrėžtų: „Tai jūsų problema, juk šiukšlės iš mėnulio neatkeliavo“. Tokiame pasakyme būtų tiesos, tačiau kuo kalti tvarkingi gyventojai. Vadinasi, įrengiant tokius konteinerius, reikia įvertinti visas sąlygas, kad geras sumanymas nevirstų galvos skausmu nei žmonėms, nei valdininkams.
Gyventojai sukruto ir surinko parašus, argumentuodami, kodėl šioje vietoje nenori matyti požeminių konteinerių. Tikėkime, kad sveikas protas nugalės ir bus surasta tokia vieta, kuri tenkintų visus.
Nesitarimo su žmonėmis praktika mūsų rajone — labai gaji. Prisiminkime, kad dėl tokio valdžios aplaidumo vos šalia Telšių neatsirado didžiausias Pabaltijo šalyse paukštynas, juridiškai neišspręsti reikalai ir dėl karinio poligono įrengimo. Gerai, kad sukruto žmonės, tai jo grėsmė atitolinta. Jeigu dėl tokių svarbių dalykų nesitariama, tai ką čia tartis dėl… šiukšliadėžių.
Ateis rinkimai ir vėl išgirsime seną dainelę: „Mums svarbios visos žmonių problemos, todėl su gyventojais tarsimės visais jiems rūpimais klausimais“. Tokią eilutę į savo rinkimines programas nuolatos įsirašo, ko gero, visos Lietuvoje esančios politinės partijos.

1 Komentaras

  1. Sunku kartais ir suprasti, ar valdininkai tik nebūs kita žmonių rūšis? Kaip Telšių vandenys dirba? Gedimino gatvėje viduryje sankryžos įrengė priešgaisrinį hidrantą. O kiek šulinių dangčių ant įvažiavimų? Patogiau? Manau, kad kvailiau…

Komentarai nepriimami.