Ko ir kiek „pavogta“ iš „Kranto“ progimnazijos stadiono

Dėl prastos stadiono vejos būklės Savivaldybės administracijos vadovai išsijuosę gina statybininkus ir kaltina „Kranto“ progimnaziją.

Kartais Savivaldybė primena labai netvarkingą šeimininką. Net abejingą savo turtui ir pinigams. Šeimininką, kuriam nesvarbu, kaip meistrai suremontavo stogą, pro kurį vis tiek žliaugia vanduo, kaip įstatė naujus langus, kurių neįmanoma sandariai uždaryti. Savivaldybės veikėjai kartais būna tiek atsainūs, kad nė neketina statybininkų reikalauti pašalinti broko, užtat kuria naivius pasiteisinimus.

Alvydas Ivoncius

Nerūpėjo padaryti geriau
Taip nutiko ir dėl „Kranto“ progimnazijos stadione palikto broko. Tik po mūsų ir A.Bacevičiaus „vizitacijų“ bei straipsnių Savivaldybės administracija pareikalavo, kad stadioną remontavusi UAB „Ginstar“ suremontuotų bėgimo takelį, kurio danga vietomis buvo atsilupusi; uždažytų rūdijančius stulpus. Uždažė, bet ar ilgam? Mat Savivaldybės administracija, pasirodo, rengiant projektą, nė nereikalavo, kad būtų pastatyti cinkuoti, plastiku dengti stulpai. Todėl reikės dažyti. Nuolat.
Valdininkai, merai, vicemerai, Savivaldybės administracijos vadovai nesikabaros kopėčiomis ir nevargs dažydami. Bus samdomi statybininkai. Kol tie stulpai stovės, nuolat teks išleisti pinigų todėl, kad nerūpestingam šeimininkui — Savivaldybės administracijai — nerūpėjo, iš kokių medžiagų remontuojamas stadionas.
Futbolo aikštės veja pavirtusi kemsynu, tačiau Savivaldybės administracija nė neketina reikalauti stadioną remontavusios bendrovės nei atsakomybės, nei vejos sutvarkymo.
Dėl vejos į Savivaldybės administraciją kreipėsi A.Bacevičius. Gavo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Rimanto Adomaičio atsakymą, kad neva vejos „visi defektai atsirado eksploatavimo metu, nes jai buvo reikalinga priežiūra“.

Neva kalčiausia mokykla
„Kalvotoji Žemaitija“ R.Adomaičiui pateikė klausimus: „Atsakyme Savivaldybės tarybos nariui Algirdui Bacevičiui Jūs teigiate esą „Kranto“ progimnazijos stadiono futbolo aikštės vejos pažeidimai atsirado eksploatavimo metu, nes „jai buvo reikalinga priežiūra“.
Prašau pateikti dokumentus, specialistų išvadas, kuriomis nustatyta, kaip ir kada veja netinkamai buvo prižiūrima, kas dėl to atsakingas. Taip pat prašau pateikti minėto objekto techninio projekto tos dalies, kurioje aprašyta futbolo kamuolio gaudyklė, kopiją, pirkimo medžiagos, kurioje nurodytas futbolo kamuolio gaudyklės medžiagiškumas, kopiją“.
Vietoje R.Adomaičio gavome Savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Katkaus pasirašytą atsakymą. T.Katkus aiškina, kad dėl vejos priežiūros buvo atsakinga mokykla. Tačiau, kaip supratote, negavome jokių dokumentų, įrodančių, kad mokykla netinkamai prižiūrėjo veją.
Beje, mums anksčiau aiškinta neva stadione žolė pjauta trimeriu. Tačiau lankydamasis kartu su T.Katkumi stadione A.Bacevičius aptiko žoliapjove veją šienaujantį darbininką. Jis aiškino, kad veja visą laiką buvo nupjaunama žoliapjove, o ne trimeriu.
Vis dėlto T.Katkaus atsakyme rašoma: „Siekiant išlaikyti nepriekaištingą įrengtos vejos būklę, ją būtina laiku pjauti, tręšti, aeruoti ir laistyti“.
Kiek lankėmės „Kranto“ progimnazijos stadione, žolė nebūdavo tokio aukščio, kad tiktų šienauti pašarui. Taip, tręšti reikia. Tačiau kaip mokykla galėjo aeruoti, kai tam reikalinga speciali technika? Kaip galėjo palaistyti, jei stadione nėra laistymo sistemos? Gal mokytojai su mokiniais turėjo laistytuvais semti iš Masčio ežero vandenį ir laistyti tokius plotus?
Toks T.Katkaus atsakymas verčia manyti, kad Savivaldybė bergždžiai tvarko stadionus, viešąsias erdves, nes niekur nerasime laistymo sistemų, išskyrus Telšių centrinį stadioną. Niekur tikriausiai nėra vejos ir aeruojamos, o kai kur patręšiamos — galbūt. Tačiau daugelis vejų nėra pavirtusios kupstynais, kaip „Kranto“ progimnazijos stadionas.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 58 (10370)

2 komentarai

Daugiau nekomentuojama.