Gavę dykai pinigų, nuperka kostiumą, o paskui ieško, ką juo aprengti

Griūvantis Biržuvėnų dvaro tvartas. Didikulietuva.lt nuotrauka.

Savivaldybės taryba nusprendė teikti paraiškas Rainių koplyčios freskoms atnaujinti, Biržuvėnų dvaro karvidės avarinei būklei pašalinti ir Varnių Motiejaus Valančiaus rezidencijos vidaus patalpoms įrengti.
Alvydas Ivoncius

Ką veiks, dar nesugalvojo
Visgi Tarybos posėdyje neišvengta abejonių ir diskusijų. Algirdas Bacevičius klausė, o kas bus suremontuotoje Biržuvėnų dvaro karvidėje, kas įsikurs M.Valančiaus name. Jam pritarė ir Imantas Motiejūnas, teigdamas, kad norima išleisti pinigus, nenusprendus, kaip panaudoti pastatus.
Tarybos nariams pateiktame sprendime buvo rašoma, kad kasmet valstybės biudžete numatomos valstybės biudžeto lėšos, skirtos kultūros paveldo objektų, registruotų Kultūros vertybių registre, kultūros vertybių tvarkybai ir neatidėliotiniems saugojimo darbams atlikti. Savivaldybė teiks paraišką, kad būtų skirta Rainių koplyčios freskoms restauruoti 30 tūkst. eurų. Iš rajono biudžeto ketinama prisidėti 30-40 procentų, o tai — 9-12 tūkstančių eurų.
Algirdas Žebrauskas įtikinėjo esą nenaudojami pastatai genda, todėl reikia įrengti M.Valančiaus namą. Tačiau posėdyje niekas taip ir nepasakė, kas M.Valančiaus name įsikurs, kuo užsiims. Neva lyg norėtų bendruomenė, lyg galėtų perimti „Alkos“ muziejus.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 69 (10381)

1 Komentaras

Komentarai nepriimami.