Telšiuose su oficialiu vizitu lankėsi LR socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė ir viceministrė Vilma Augienė

Susitikime Telšių rajono savivaldybėje buvo nagrinėjamos nedarbo mažinimo problemos.

Vizito, kuriame dalyvavo Savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas, Savivaldybės mero pavaduotojas Mantas Serva, Savivaldybės administracijos direktorius Tomas Katkus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Rimantas Adomaitis, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja Lendra Bukauskienė, pradžioje aplankytos kelios socialinės įstaigos.
Ministerijos vadovės apžiūrėjo jų patalpas, bendravo su čia dirbančiu personalu ir paslaugas gaunančiais asmenimis, taip pat diskutuota dėl kylančių problemų, veiklą reglamentuojančių teisės aktų taikymo. Pirmiausia apsilankyta Duseikių socialinės globos namų Grupinio gyvenimo namuose Telšiuose. Jie įkurti 2017 metų lapkričio mėnesį ir iš pradžių veiklą vykdė nuomojamajame keturių kambarių bute Telšių mieste, kuriame gyveno 5 asmenys. Nuo 2019 metų pabaigos namai perkelti į įstaigos įsigytą gyvenamąjį namą. Namuose šiuo metu gyvena 10 jaunuolių iš Duseikių socialinės globos namų, o juose dirba 1 socialinis darbuotojas ir 5 socialinio darbuotojo padėjėjai. Čia sudaryta namų sąlygoms artima gyvenimo aplinka, yra mokoma savarankiškai tvarkytis buityje, prižiūrėti aplinką, gamintis maistą, atlikti įvairius ūkio priežiūros darbus. Visos paslaugos yra organizuojamos bendruomenėje ir taip, kad palaikytų ir skatintų jų savarankiškumą, atsakomybę, pareigingumą, mobilumą, bendravimo įgūdžius.
Vėliau buvo lankomasi Telšių centre „Viltis“. Šiame centre teikiamos kokybiškos nestacionarios dienos socialinės globos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos proto/kompleksinės negalios asmenims, kuriems nustatytas visiškas ar dalinis nesavarankiškumas. Šiame centre asmenys prižiūrimi darbo dienomis, maitinami, jiems teikiamos transporto, užimtumo, sveikatos priežiūros paslaugos. Čia dirba socialiniai darbuotojai,jie palaiko ir stiprina klientų socialinius įgūdžius, organizuoja laisvalaikį, konsultuoja, informuoja šeimos narius. Taip pat yra organizuojamos kasdienio užimtumo veiklos ir stiprinamas asmenų pasitikėjimas savimi, jų integracijos procesas.
Po apsilankymo įstaigose ministrė M.Navickienė, Savivaldybės meras K.Gusarovas ir Administracijos direktorius T.Katkus Savivaldybėje susitiko su Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų bei Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais.
Susitikimo metu didžiausias dėmesys skirtas aptarti esančią situaciją dėl bedarbių asmenų užimtumo didinimo galimybių. Užimtumo tarnybos duomenimis, rugsėjo 1 d. Telšių rajone buvo registruotas 2851 darbo neturintis asmuo. Jie sudarė 12,3 proc. visų savivaldybės darbingo amžiaus gyventojų, o toks darbo ieškančių asmenų skaičius — 5,6 proc. mažesnis nei prieš mėnesį ir 21 proc. mažesnis nei 2020 m. rugsėjo 1 d. Nors registruotas nedarbas Telšių rajone nuo metų pradžios mažėjo 6,2 proc. punkto, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovai atkreipė dėmesį į esančias problemas.
Rūmų atstovai pristatė verslo bendruomenei siūlomas alternatyvas ir priemones, kurias taikant būtų galima plėsti gyventojų įdarbinimą, siekiant mažinti bedarbių skaičių ir motyvuoti asmenis įsidarbinti ir sėkmingai įsilieti į darbo rinką.
Susitikime dalyvavęs Telšių miesto seniūnas Česlovas Ubartas taip pat atkreipė dėmesį, jog laikinai įdarbinant asmenis yra susiduriama su maža motyvacija, stokojama atsakomybės jausmo. Savivaldybės meras K.Gusarovas ir Administracijos direktorius T.Katkus pritarė, jog reikalinga skirti ypatingą dėmesį šiai problemai, nes rajono gyventojų įsidarbinimas ir sėkmingas įsiliejimas į darbo rinką — itin svarbi stipraus ir augančio rajono dedamoji.
Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Augienė, Savivaldybės mero pavaduotojas Mantas Serva ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Rimantas Adomaitis dar aplankė socialines įstaigas, kurios įsikūrusios pastate Džiugo gatvė 6: Telšių švietimo centro pedagoginės psichologinės pagalbos tarnybos skyrių, Telšių vaikų globos namus, Telšių krizių centrą, Telšių socialinių paslaugų centrą ir susitiko su dalimi Telšių socialinio paslaugų centro darbuotojų — skirtingų sričių koordinatoriais.
Susitikimo metu socialinėje srityje dirbantys specialistai su viceministre diskutavo apie socialinių paslaugų teikimą, galimybes inicijuoti teisės aktų pakeitimus dėl asmenų, pripažintų neveiksniais tam tikrose srityse, apgyvendinimo valstybiniuose globos namuose galimybės ir be nustatytų specialiųjų poreikių, dėl šeimų įpareigojimo glaudžiau bendradarbiauti, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos teikimo galimybių konkrečiais atvejais, galimybes didinti užimtumo programos įgyvendinimui skiriamą finansavimą. (Telšių rajono savivaldybės inf.)