Telšiai aidėjo nuo šūvių

Lietuvos krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės 604-oji pėstininkų kuopa praėjusį savaitgalį vykdė karines pratybas. Telšių gyventojai buvo informuoti, kad pratybų metu važinės karinė technika, kariai naudos garsinius šaudmenis ir pirotechniką bei treniruosis vykdyti pastatų apsaugą. Pasak kuopos vado, kapitono Tomo Bagvilo ir kuopininko, štabo seržanto Andriaus Žemaičio, pratybos praėjo sklandžiai, o kuopos karinis pasirengimas įvertintas teigiamai.

Justina Lukošienė

Kaip informavo kuopos vadas, kapitonas Tomas Bagvilas, šios pratybos buvo šių metų karinio rengimo ciklas, kuris prasidėjo nuo sausio 1 dienos. „Buvo dirbta jau metų pradžioje ir žingsnis po žingsnio eita prie šių pratybų. Spalio 1-3 dienomis vyko visos kuopos vertinimas: kaip kariai pasirengę ir kaip išmoko rinktinės duotas užduotis“,— kalbėjo Tomas Bagvilas.
Karinių pratybų metu dalyvavo 84 kariai savanoriai, taip pat kovinis šaulių būrys iš Lietuvos šaulių sąjungos Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės, kurį sudarė 12 šaulių. Buvo vykdomos objekto apsaugos ir gynybos bei saugaus namo užėmimo užduotys. Kaip aiškino kuopininkas, štabo seržantas Andrius Žemaitis, pastarosios užduoties metu kariai turėjo susilieti su aplinka, sugebėti pajudėti, rasti saugią vietą ir, integravęsi į civilinę aplinką, išgyventi. „Tuo atveju mums civilių nereikėjo informuoti, nes jeigu šie būtų pamatę, būtų pranešę, kad vietos kariai per mažai maskuojasi. Mums pagelbėjo 1-osios kuopos kariai, vykdė priešo funkcijas. Jiems nepavyko nė vieno mūsų skyriaus aptikti“,— dėstė Andrius Žemaitis.
Anot štabo seržanto, viso miesto informuoti nereikėjo, buvo informuota tik policija, jog kariai su savimi vežiosis ginklus, kadangi reikėjo vykdyti objekto apsaugą ir gynybą. Kaip saugomas objektas, buvo pasirinktas 34 numeriu pažymėtas pastatas, esantis Žemaitės gatvėje. Kalbėdami apie vertinimą, Tomas Bagvilas ir Andrius Žemaitis teigė, kad yra patenkinti metiniu ciklu, mat visi skyriai įvertinti teigiamai. „Vadinasi, išsikeltus tikslus pasiekėme, o kitais metais vėl gausime naujas užduotis, vėl planuosime visą metinį ciklą, kaip pasiruošti, kad kitą rudenį galėtume teigiamai įsivertinti savo kuopą“,— sakė kuopininkas, štabo seržantas Andrius Žemaitis.