Valdantieji Imantui Motiejūnui užtrenkė Kontrolės komiteto duris

Politinė kultūra — Telšių rajono savivaldybėje seniai yra bereikšmė abstrakcija. Politinės kultūros stoka daugybę metų garsėja visų partijų vietiniai veikėjai. Ir štai praėjusiame Savivaldybės tarybos posėdyje valdantieji nepritarė, kad Kontrolės komiteto nariu būtų paskirtas Imantas Motiejūnas.

Alvydas Ivoncius

Komitetui vadovauja „valstietis“

Algirdo Tarvainio veikla, matyt, valdantieji patenkinti. Nesiskundžia jo vadovavimu komitetui ir Vilma Rumšienė.

Dabar Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui vadovauja „valstietis“ Algirdas Tarvainis. „Valstiečiai“ sumanė jį atšaukti ir vietoje jo paskirti į komitetą I.Motiejūną. Pasak Savivaldybės tarybos narės Vilmos Rumšienės, „valstiečiai“ A.Tarvainio veikla komitete buvo patenkinti, tačiau neva jis priklauso dar ir Etikos komisijai, Savivaldybės tarybos kolegijai, o I.Motiejūnas „nieko neturi“.
Savivaldybės tarybos Valstiečių ir žaliųjų frakcija merui pateikė prašymą pakeisti Kontrolės komiteto sudėtį, vietoje A.Tarvainio paskiriant I.Motiejūną. Tarybos narys Algirdas Bacevičius paprašė I.Motiejūno pasakyti, ką jis numato komitete veikti. I.Motiejūnas atrėžė esą A.Bacevičius žino, ką veikia Kontrolės komitetas, tad ir jis darys tai, ką šis komitetas turi daryti.
Pagal įstatymą, Kontrolės komiteto pirmininko pareigos priklauso opozicijai. Vadinasi, I.Motiejūnas galėjo vietoje A.Tarvainio tapti ir šio komiteto pirmininku.
Kontrolės komitetas tradiciškai retai kada nors pats imasi kokių nors naujų iniciatyvų. Jam priklausantys Tarybos nariai retai teikia kokius nors pasiūlymus, pasitenkina išklausydami Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos patikrinimų išvadas. Vadovaujant A.Tarvainiui, komiteto veikla netapo kuo nors išskirtinesnė nei anksčiau. Regis, valdantieji A.Tarvainio veikla netgi patenkinti, kadangi konservatorė Giedrė Nagienė pareiškė, jog dabar Kontrolės komitetas dirba sklandžiai.

Pagarsėjo įstatymų pažeidinėjimu

„Valstiečiai“ nori, kad vietoje Algirdo Tarvainio Kontrolės komiteto nariu taptų įstatymų pažeidinėjimu pagarsėjęs Imantas Motiejūnas. Gal net tiktų prižiūrinčiam, ar laikomasi teisės aktų ir tvarkų, komitetui vadovauti.

Anot G.Nagienės, „valstiečiai“ į Kontrolės komitetą siūlo asmenį, kuriam, kaip Savivaldybės administracijos direktoriui, buvo pareikštas politinis nepasitikėjimas. Be to, I.Motiejūnas tris kartus pripažintas supainiojęs viešus ir privačius interesus. G.Nagienė priminė, kad Kontrolės komiteto nariais gali būti nepriekaištingos reputacijos asmenys.
Visgi, kad asmens reputacija būtų nederama, reikia arba teistumo, arba pripažinimo šiurkščiai pažeidus teisės aktus. I.Motiejūnas tokiais „ordinais“ savo krūtinės papuošti kol kas negali, tad ir teisinių kliūčių skirti jį į komitetą nebuvo.
Galime papildyti I.Nagienės priekaištus tuo, kad I.Motiejūnas arba jo vadovaujami valdininkai neatsakė į visą pluoštą „Kalvotosios Žemaitijos“ klausimų ir taip buvo pažeistas Visuomenės informavimo įstatymas. Mūsų žiniomis, valdininkams netgi buvo uždrausta „Kalvotajai Žemaitijai“ teikti informaciją. Jei taip, tai jau tikrai pasibaisėtinas nurodymas, teisės pamynimas. I.Motiejūnas į mūsų klausimą, ar valdininkai jo nurodymu vengė teikti informaciją, neatsakė.
I.Motiejūnas atleido vieną darbuotoją iš darbo, pažeisdamas teisės aktus. Tą nustatė Telšių apylinkės teismas, kurio sprendimas yra įsigaliojęs.

Kuo „bagoti“, tą ir siūlo
Jei toks įstatymų pažeidinėtojas, kaip I.Motiejūnas, gali priklausyti Kontrolės komitetui ar net jam vadovauti, tai „valstiečių“ valia, noras ir atsakomybė, pagaliau tai charakterizuoja juos pačius. Vis tik vargu ar politiškai korektiška trukdyti „valstiečiams“ paskirti į kurį nors komitetą ar komisiją savo frakcijos narį. Kaip sakoma, kuo „bagoti“, tuo ir dalinasi. Kaip minėta, teisinių kliūčių skirti I.Motiejūną į Kontrolės komitetą nebuvo, vadinasi, valdantieji „užsiožiavo“ ir ėmė negražiai diktuoti opozicijai savo sąlygas. Beje, socialdemokratai, darbiečiai ir konservatoriai, sudarantys dabartinę valdančiąją koaliciją, anksčiau ilgokai pro pirštus žiūrėjo ir į I.Motiejūno nederamą elgesį, kai aprėkė Savivaldybės tarybos narį, ir į jo vadovavimą Savivaldybės administracijai, ir į teisės aktų pažeidinėjimus. Visa tai parūpo tik dabar, kai atsidūrė priešiškose stovyklose.
V.Rumšienė „Kalvotajai Žemaitijai“ teigė esą valdantieji bijo aktyvios I.Motiejūno veiklos Kontrolės komitete. Klausimas toks: o kodėl negali būti lygiai taip pat aktyvus A.Tarvainis? Ir kas draudžia I.Motiejūnui, kaip Savivaldybės tarybos nariui, teikti Kontrolės komitetui pasiūlymus ar pranešimus dėl kokių nors negerų dalykų? Savivaldybės istorijoje apstu atvejų, kai nė plaukas nenukrisdavo nuo įstatymus pažeidusių valdininkų. Štai ir paties dabartinio Kontrolės komiteto pirmininko A.Tarvainio biografijoje esama negero fakto. Jis, vadovaudamas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai, pavaldinei mokėjo didesnį atlyginimą nei jai priklausė pagal išsilavinimą. Ir taip elgėsi tarnybos, turinčios kontroliuoti, ar paisoma teisės aktų ir visokių tvarkų, vadovas.